Foto: Freepik

Důvody změn

Změny byly potvrzeny ve veřejném prohlášení, kde YouTube vysvětlil, že aktualizace zásad je výsledkem jejich snahy o reflektování současného stavu obsahu na platformě. Mluvčí YouTube, Javier Hernandez, uvedl, že snadná dostupnost 3D tisku v posledních letech vedla k rozšíření omezení na podomácku vyrobené střelné zbraně. Společnost pravidelně přehodnocuje své směrnice a konzultuje je s externími odborníky, aby zajistila jejich aktuálnost a správnost.

Výjimky z pravidel

Nové zákazy se zaměří pouze na reálné použití střelných zbraní a nebudou se vztahovat na videoherní obsah, filmové klipy nebo jiný umělecký materiál. Výjimky mohou být uděleny pro obsah, který je ve veřejném zájmu, například vojenské nebo policejní záběry, zprávy nebo záznamy z válečných zón.

Foto: Freepik

Tato změna přichází rok poté, co nezisková organizace Tech Transparency Project (TTP) kritizovala YouTube za doporučování obsahu souvisejícího se zbraněmi dětským účtům. TTP založila čtyři účty, které předstíraly, že jsou devítiletými a čtrnáctiletými chlapci, a sledovala, jaká videa jim platforma doporučuje. Mezi doporučenými videi byly i záběry školních střeleb, návody na přeměnu ručních zbraní na automatické a další nebezpečný obsah.

Manhattanský okresní prokurátor Alvin Bragg se po zveřejnění zprávy TTP obrátil na generálního ředitele YouTube Neala Mohana s žádostí o vysvětlení, proč platforma umožňuje šíření návodů na výrobu „duchových zbraní“ pomocí 3D tisku nebo stavebnicových součástek.

Budoucí očekávání

Tech Transparency Project uvítal nové zásady, ale zároveň upozornil, že skutečným testem bude, jak důsledně YouTube tyto zásady prosazuje. „Změny zásad YouTube o věkovém omezení obsahu zbraní jsou krokem správným směrem, ale není jasné, proč společnosti trvalo tak dlouho problém vyřešit,“ uvedla ředitelka TTP Katie Paul. Dodala, že efektivita těchto opatření bude záviset na skutečné aplikaci zásad a na tom, zda YouTube zabrání šíření násilného obsahu mezi nezletilými.

YouTube tak stojí před výzvou dokázat, že nové zásady nejsou jen formálními opatřeními, ale skutečně přispějí ke zvýšení bezpečnosti na platformě.

Zdroj: Engadget.com (odkaz)