Foto: Freepik

Každopádně jsem se chtěl z odborného hlediska prozkoumat, jaké možnosti nabízí a jak je tato nová technologie dobrá. Po mém testování jsem se rozhodl, že není nad poctivou ruční práci, protože je to na kvalitě textů zkrátka vidět. Texty generované umělou inteligencí se vyznačují dost podobným vzorem.

Velice často bývá text strukturován do nějakým bodů či podnadpisů a skoro vždycky začíná poslední odstavec slovy „Celkem vzato, Závěrem nebo na závěr je potřeba“. Je možné, že tato slovní spojení použije i člověk, ale obvykle to je znak použití právě takového generátoru.

Když si prohlédnete deset textů vygenerovaných umělou inteligencí, tak snadno objevíte tento skrytý vzor. S tím ale souvisí i problém s detektory umělé inteligence. Ty jsou velice nespolehlivé a ani OpenAI nemá žádný funkční detektor umělé inteligence. Vyzkoušel jsem některé osobně a zjistil jsem, že většinou u deseti mých textů označili alespoň jeden z mých textů za dílo umělé inteligence.

Foto: Freepik

U textů je to složitější než u obrázků, kam můžete dát nějaký watermark. Jestliže redaktor použije na část textu vzor podobný vzoru používaným umělou inteligencí, tak vás prostě detektor odhalí. Poslední částí ohledně umělé inteligence je věrohodnost. Nevíte, kde a kdy se umělá inteligence učila a na mých příkladech vím, že se jí nedá věřit.

Věrohodnost celého magazínu by pak spadla, pokud bych používal tento generátor a uváděl tam lživé informace. Práce redaktora je o provádění hloubkové rešerše, povědomí o daném tématu a vlastních znalostech. To si myslím, že nedokáže žádná umělá inteligence prozatím nahradit.

Kdo totiž může prohlásit nějakou informaci za pravdivou? Někdy je to zjevné, ale někdy je to sporné. Právě i zde se projeví znalosti redaktora, který dokáže dle zdroje odhadnout, zda je pravdivý nebo se jedná o fake news. Závěrem tak mohu prohlásit, že umělá inteligence je dobrá na různé přeformulování textů, stavbu struktur textů nebo jen tak na hraní, ale v profesionálním magazínu nemá co dělat. Doufám, že Google jednou vyvine nástroj, který ji s jistotou odhalí, aby byli zvýhodněni ti redaktoři, kteří poctivě psali své články místo toho, aby si je nechávali generovat.

Zdroj: uživatelská zkušenost Lukáš Erlebach, ittb.cz