Foto: Freepik

Jedním z hlavních bodů aktualizace je poskytnutí jasnějších definic povoleného a zakázaného obsahu. Uživatelé získají nové způsoby, jak nahlásit nepovolený obsah, což může výrazně přispět k bezpečnosti prostředí aplikace. Navíc WhatsApp bude umožňovat komunikaci s aplikacemi třetích stran, což vyvolává diskuse o možných rizicích narušení integrity šifrování mezi koncovými body.

Důležitou změnou je také úprava minimálního věku pro používání aplikace, který se snižuje z 16 na 13 let. Tato změna se děje s ohledem na celosvětovou regulaci a má zajistit soulad s novými nařízeními Evropské unie. Přestože se mění některé aspekty podmínek užívání, WhatsApp zdůrazňuje, že šifrování end-to-end pro osobní zprávy a hovory zůstane zachováno, což by mělo poskytnout uživatelům nadále vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany soukromí.

Je důležité si uvědomit, že nepřijetí nových podmínek užívání a zásad ochrany osobních údajů může mít za následek omezení přístupu ke službě. Proto je nutné aktivně přijmout tyto změny, pokud chcete i nadále využívat aplikaci WhatsApp po 11. dubnu 2024.

Foto: Freepik

WhatsApp informuje uživatele prostřednictvím svých oficiálních kanálů o těchto změnách a poskytuje možnost seznámit se s novými podmínkami a zásadami. Zajištění bezpečnosti a ochrany soukromí uživatelů zůstává prioritou této služby, a přijetí nových pravidel je krokem směrem k jejich zachování.

Pokud používáte WhatsApp, je důležité sledovat tyto změny a aktivně se s nimi seznámit, abyste mohli nadále bezpečně využívat tuto populární komunikační platformu.

Zdroj: FAQ.WhatsApp.com (odkaz)