Foto: Freepik

To je dobrá zpráva pro všechny milovníky karavanů a alternativních způsobů trávení dovolené. Tato zpráva je sice zajímavá, ale přeci jen s v nové legislativě objevuje ještě zajímavější věc. Ta se týká správného otevírání dveří. Tím chtějí poslanci ochránit zejména cyklisty a koloběžkaře. Bavíme se zde o situaci, kdy například otevíráte dveře na straně spolujezdce, ale zrovna tam se nachází cyklistická stezka.

Foto: Freepik

Přesně nová legislativa zní: „Nastupování do vozidla a opouštění vozidla, včetně ujištění se, že je bezpečné otevřít dveře vozidla a že tím nevznikne nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté a uživatelé mikromobility, se zvláštním důrazem na otevírání dveří.“ 

Celý problém se týká toho, že lidé většinou otevírají dveře rukou, která je blíže ke dveřím. Tím mohou otevřít dveře daleko více. Pokud ale otevřete dveře rukou vzdálenější od dveří, nikdy dveře neotevřete natolik, aby došlo k ohrožení cyklistů a dalších účastníků silničního provozu. Navíc fyziologicky jste nuceni podívat se do mrtvého úhlu. Podle nové legislativy je nutné se ujistit, že při otevírání dveří neohrozíte další účastníky provozu. Pokud ano, tak budou stanoveny příslušné postihy.

Zdroj: Autosalon.tv (odkaz)