Foto: Freepik

Debata o budoucnosti starších vozidel v Evropské unii vyvolala rozruch mezi uživateli sociálních sítí, kteří se obávali možného zákazu provozu vozidel starších 15 let. Nicméně, návrh Evropské komise má spíše aktualizovat stávající směrnici a bojovat proti podvodům na trhu s ojetými vozy než zavádět zákaz.

Podle mluvčího Evropské komise Adalberta Jahnze je hlavním cílem navrhované legislativy snížit ekologickou zátěž automobilového průmyslu a zamezit podvodům spojeným s prodejem vozidel na konci své životnosti. Jednou z klíčových oblastí, kterým se návrh věnuje, je nelegální prodej aut na konci životnosti, které jsou poté zneužívány nebo šrotovány, což vede k plýtvání cennými surovinami.

Legislativa přináší jasnější definici ojetých vozidel a vozidel na konci své životnosti, což by mělo umožnit úřadům lépe kontrolovat trh a zabránit nelegálním praktikám. Důraz se klade na prodejce těchto vozidel, nikoli na majitele, kteří si chtějí své automobily opravit.

Termín „stará vozidla“ podle komise zahrnuje ta, která jsou rozřezána, spálena nebo jsou považována za neopravitelná. Tato opatření tedy neznamenají přímý zákaz provozu nebo likvidaci starých vozidel, ale spíše snahu o ochranu životního prostředí a transparentnost na trhu s ojetými auty.

Návrh musí projít procesem schválení Evropskou radou a Evropským parlamentem, který může trvat několik měsíců a může být ještě upraven. Cílem je nejen bojovat proti podvodům na trhu s ojetými vozy, ale i podpořit výrobu automobilů s lehce opravitelnými součástmi, což by mělo vést k větší transparentnosti a bezpečnosti na trhu s ojetými vozy v EU.

Zdroj: Energožrouti.cz (odkaz)