Foto: Freepik

Evropská unie tuto rozhodující změnu zdůvodnila tím, že každá z těchto tří pornografických stránek má v průměru více než 45 milionů uživatelů měsíčně v rámci EU. To znamená, že tyto platformy nyní musí přijmout opatření ke zlepšení svého obsahu a regulace, aby ochránily uživatele před nezákonným obsahem a nevhodnými praktikami.

Nabízí se otázka, zda jsou porno stránky, které jsou zaměřeny na dospělé, skutečně srovnatelné se sociálními médii v kontextu digitálních služeb. EU zdůrazňuje, že tato opatření jsou nezbytná k ochraně práv uživatelů a prevenci šíření nezákonného obsahu, zejména obsahu spojeného s sexuálním zneužíváním dětí a porušováním základních lidských práv.

Tři zmíněné stránky mají nyní čtyři měsíce na to, aby provedly potřebné úpravy a splnily nové povinnosti. Mezi tyto povinnosti patří zejména opatření k zabránění šíření nelegálního obsahu, který může zahrnovat materiály spojené s sexuálním zneužíváním dětí a obsah ovlivňující základní práva, například právo na lidskou důstojnost a soukromý život v případě nesouhlasného sdílení intimního materiálu online nebo falešné pornografie.

Důsledky nedodržení těchto nových pravidel jsou značné. Držitelé těchto platform mohou čelit pokutám až do výše šesti procent svých ročních globálních příjmů. Tato opatření mají za cíl vytvořit bezpečnější online prostředí pro uživatele a eliminovat riziko setkání s nelegálním nebo potenciálně škodlivým obsahem.

Bude zajímavé sledovat, jak tyto změny ovlivní fungování a obsah těchto populárních porno stránek a zda další jurisdikce následují příklad Evropské unie v regulaci online obsahu.

Zdroj: Engadget.com (odkaz)