Foto: Freepik

V rámci této směrnice by měl zákon o online bezpečnosti vyžadovat, aby všechny platformy, které zobrazují britským uživatelům pornografii, přijaly taková opatření, která zamezí přístupu nezletilých k tomuto obsahu. OFCOM poukazuje, že podle dostupných údajů přichází děti s pornografií dostyku již od 13 let s tím, že 27 % sleduje pornografii od 11 let. 

Poměrně alarmující je, že 79 % dětí viděli i pornografické scény s násilnickým obsahem. Proto je také OFCOM zastánce přímého ověření věku s tím, že by toto ověření mohlo být v kombinaci s ověřením skenu obličeje. V případě neuposlechnutí této směrnice by platformě hrozila pokuta do výše 18 milionů liber či 10 procent z globálních příjmů. 

Jistou variantou je nahrání svého průkazu totožnosti a následné porovnání s živým obrazem z webkamery. Další metodou, která je schválena, je odhad věku na základě analýzy obličeje. Zde by ale mohl být problém u uživatelů, kteří vypadají stále dětsky. Proto by tato metoda musela být kombinována s dalšími metodami.

Foto: Freepik

Jednou z dalších možností je prokázat svému mobilnímu operátorovi svůj věk a ten pak tento údaj bude sdílet s pornografickou službou. OFCOM pak chce přesnou směrnici s konkrétními pokyny pro pornografické platformy zveřejnit nejdéle na počátku roku 2025. Vzhledem k postupujícímu trendu není vyloučeno, že v budoucnu budou podobná opatření platit i u nás. V tuto chvíli se ale nic podle dostupných zpráv neplánuje.

Zdroj: Engadget.com (odkaz)