Foto: Freepik

  1. 🙂 – Smajlík s úsměvem: Tento smajlík symbolizuje štěstí, radost a přátelství. Používá se k vyjádření pozitivních emocí, jako je radost, spokojenost nebo souhlas.

  2. 😂 – Plačící smajlík: Tento smajlík je symbolem pro smíšené pocity nebo silně komický obsah. Používá se při situacích, které jsou velmi vtipné nebo komické. Může také naznačovat, že se člověk směje až do slz.

  3. 😍 – Smajlík se srdíčkem v očích: Tento smajlík znamená silnou zamilovanost nebo obdiv. Používá se často při komentování atraktivního vzhledu někoho nebo pro vyjádření nadšení ze zvláštního předmětu, jídla, místa atd.

  4. 😊 – Usmívající se smajlík: Tento smajlík symbolizuje mírnou radost a optimismus. Je používán, když se cítíte dobře, ale ne nutně nadšení. Je to oblíbený smajlík pro vyjádření vlídného postoji nebo potěšení.

  5. 😭 – Smajlík pláče: Tento smajlík představuje smutek nebo silnou emocionální reakci. Používá se při vyjádření smutku, lítosti nebo soucitu. Často se používá k vyjádření přehnaného dramatu nebo smutku z nějakého komického důvodu.

  6. 😎 – Smajlík s cool brýlemi: Tento smajlík je pak obrazem pro sebedůvěru, styl a neformálnost. Používá se, když se cítíte přesvědčeni o sobě a své důležitosti nebo když se cítíte dobře ve své kůži a chcete to ukázat ostatním. Může znamenat, že jste si jisti sami sebou a máte pozitivní postoj k životu.

  1. 😊👍 – Smajlík s výrazem souhlasu: Tento smajlík kombinuje úsměv s palcem nahoru a vyjadřuje souhlas nebo schválení. Používá se k vyjádření podpory, souhlasu s něčím nebo jako projev pozitivního postoje k dané situaci.

  2. 😕 – Smajlík s vyjádřením zmatku: Tento smajlík představuje pocit zmatku, nejistoty nebo nedostatku porozumění. Používá se, když se něčemu nerozumíte nebo jste překvapeni nějakou nečekanou situací. Občas ho můžete vidět v případě, kdy autor příspěvku napíše něco nesrozumitelného, nepochopitelného nebo prostě nelogického.

  3. 😒 – Smajlík s vyjádřením lehkého rozhořčení: Tento smajlík je obrazem pro mírnou frustraci, nespokojenost nebo rozhořčení. Používá se, když jste trochu znechuceni něčím nebo cítíte lehké rozčarování.

  4. 😘 – Smajlík s polibkem: Tento smajlík je něžnost, láska nebo přátelství. Používá se, když chcete vyjádřit někomu blízkému náklonnost nebo projevit lásku ke zvláštní osobě.

Foto: Freepik

Je důležité si uvědomit, že významy smajlíků se mohou lišit v závislosti na kontextu a kultuře. Co znamená jeden smajlík pro jednu osobu, nemusí být totožné s významem pro druhou. Je proto důležité brát smajlíky s nadhledem a přizpůsobovat jejich použití situaci a komunikačnímu prostředí.

Rozhodně je lepší používat smajliky pouze jako doplněk k psanému textu. Tím předejdete případným nedorozumněním. Pro většinu lidí se již smajliky staly způsobem, jakým vyjadřují svoje emoce a pocity a jakým vlastně v dnešním digitálním světě komunikují.

Těžko si umíme představit komunikaci na Facebooku, WhatsAppu, TikToku a dalších sociálních sítích a komunikátorech, bez použití smajliků. Do našeho komentáře dokáží vnést i další vrstvu, a to emocionální. Je rozdíl když ke svému komentáři „to je dobrý“ dáte smajlíka s úsměvem či smajlíka vyjadřujícího rozhořčenost. Obě věty díky novému emocionálnímu kontextu nabudou zcela nových a rozličných významů.

Zdroj: 91mobiles.com (odkaz)