Foto: Pixabay

eGovernment, neboli digitalizovaná státní správa, propojuje vládu, veřejné i soukromé instituce a občany pomocí informačních systémů s cílem snížit potřebu osobních návštěv úřadů a zjednodušit procesy. To výrazně urychluje vyřizování běžných záležitostí a také snižuje náklady. Ideálně by měl systém fungovat automaticky bez zásahů úředníků.

V Česku se proces zavádění eGovernmentu táhne již více než 10 let, přičemž většina úkonů zatím spočívá pouze v převodu existujících „papírových“ procesů do digitální formy. I když komunikace s úřady probíhá rychleji, stále chybí jednotný online systém, který by mohl být označován jako digitální veřejná správa.

Přesto bylo dosaženo několika úspěchů v oblasti digitalizace ve státní správě, které usnadňují život občanům i firmám. Zde je několik příkladů:

  • Czech POINT jako předstupeň digitalizace: Czech POINT jsou univerzální místa, kde lze komunikovat se státní správou. Občané nemusí kvůli získání informací nebo vyřízení určitých záležitostí navštěvovat různé úřady. Czech POINTy se často nacházejí na poštách a poskytují pohodlnou alternativu pro získání nebo uložení dokumentů.

  • Portál občana: Portál občana slouží jako vstupní brána do dalších portálů umožňujících bezpečnou komunikaci se státem. Na tomto portálu si můžete zkontrolovat platnost dokladů, založit nebo změnit živnost, podepsat e-Petici nebo nahlédnout do katastru nemovitostí.

  • Bankovní identita: Jednou z možností přihlášení do Portálu občana je prostřednictvím bankovní identity. Tato forma identifikace využívá existujících bankovních účtů a umožňuje občanům přistupovat k různým službám veřejné správy pomocí svých bankovních přihlašovacích údajů.
  • Elektronické podání a komunikace s úřady: Díky digitalizaci je možné podávat různé žádosti a dokumenty elektronicky, což ušetří čas a náklady spojené s fyzickým podáním. Občané a firmy mohou komunikovat s úřady prostřednictvím elektronických formulářů a e-mailů, což zjednodušuje celý proces.

  • Datové schránky: Každý občan a firma v České republice má povinnost mít datovou schránku, což je elektronický úložný prostor pro komunikaci s úřady. Datová schránka slouží pro doručování oficiálních dokumentů a zpráv a nahrazuje tak klasickou poštovní komunikaci. Občané mají možnost přístupu ke své datové schránce prostřednictvím webového rozhraní.

  • Elektronický systém veřejných zakázek: Proces veřejných zakázek byl také digitalizován. Nyní se zakázky vyhlašují a přijímají elektronicky, což zajišťuje transparentnost a efektivitu veřejných zakázek.

  • Elektronické služby pro podnikatele: Pro firmy existuje řada elektronických služeb, které umožňují snadné a rychlé vyřizování administrativních záležitostí. Patří sem například zakládání a rušení živností, podání daňových přiznání nebo získávání potřebných licencí a povolení.

I přesto, že byly dosaženy určité úspěchy v oblasti digitalizace státní správy v České republice, stále existuje potenciál pro další zlepšení a rozvoj eGovernmentu. Snahou je dále zjednodušovat a urychlovat procesy, zvyšovat přístupnost a efektivitu veřejných služeb a poskytovat občanům a firmám moderní a uživatelsky přívětivé rozhraní pro komunikaci s úřady.

Zdroj: Kurimaci.cz (odkaz), frankbold.com (odkaz), grit.eu (odkaz