Foto: Pixabay

V současné době má datovou schránku asi tři čtvrtě milionu fyzických osob, ale odhaduje se, že další dva miliony ji budou muset dle nově platné legislativy zřídit do 1. ledna 2023. Datové schránky využívali především právnické osoby, ale nově bude povinnost mít schránku i pro všechny podnikající fyzické osoby.

V praxi se tak jedná o instituce, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti. V praxi tak přejde veškerá komunikace jak ze strany úřadů, tak ze strany podnikatelů výhradně na tento formát.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Problém, kterého se všichni opodstatněně obávají se nazývá fikce doručení. Pokud vám totiž úřad zašle nějaký dokument do datové schránky, považuje se za doručený v momentě, kdy se do ni přihlásíte nebo do 10 dnů od od doby, kdy byl odeslán. Dle nové legislativy ale nebude toto pravidlo platit jen při komunikaci s úřady, ale i pro komunikaci mezi společnostmi.

V případě, že datovou schránku pravidelně nekontrolujete, může nastat situace, že finanční úřad vám například oznámí daňovou kontrolu a vy o ní nebudete vědět a bude vás čekat leda nepříjemná nárazová kontrola. Stát si stanovil lhůtu pro zřízení nových datových schránek do konce března 2023. Až nastane doba, že budete mít svou vlastní datovou schránku, doporučujeme ji pravidelně alespoň jednou týdně kontrolovat, ať předejdete případným problémům.

Zdroj: tn.nova.cz (odkaz)