Zdroj: Pixabay

V astronomickém světě se vše připravuje na vesmírný program NASA Artemis, který má za cíl vrátit člověka zpět na Měsíc. Konkrétně pak muže a ženu, kteří se mají již za čtyři roky stanout na povrchu Měsíce.

Spojené státy americké a dalších sedm států podepsalo mezinárodní dohodu, která obsahuje soubor praktických zásad pro vzájemnou spolupráci při zkoumání vesmíru či při průzkumných misích na Měsíci. Dohodu ratifikovala Austrálie, Kanada, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie a Spojené státy americké.

Nová mezinárodní dohoda však nebude hrát důležitou roli jen při týdenní návštěvy Měsíce, ale jde i o osídlení Měsíce či budoucích misí na Mars. Podle zástupců NASA jde o klíčovou dohodu pro budoucí dobývání vesmíru a pro nastolení jasných pravidel a míru.

Základními principy, které jsou v dohodě stanoveny jsou:

Mírový průzkum:  Všechny činnosti prováděné v rámci programu Artemis musí být určeny pro mírové účely

Transparentnost:  Signatáři dohody budou své činnosti provádět transparentně, aby nedocházelo ke zmatkům a konfliktům

Interoperabilita:  Národy účastnící se programu Artemis se budou snažit podporovat interoperabilní systémy za účelem zvýšení bezpečnosti a udržitelnosti

Nouzová pomoc:  Signatáři se zavazují poskytnout pomoc všem v tísni

Vydání vědeckých údajů:  Signatáři se zavazují k veřejnému zveřejnění vědeckých informací, což umožní celému světu připojit se

Zachování dědictví:  Signatáři se zavazují k zachování dědictví vesmíru

– Vesmírné zdroje:  Těžba a využívání vesmírných zdrojů je klíčem k bezpečnému a udržitelnému průzkumu a signatáři dohody potvrzují, že tyto činnosti by měly být prováděny v souladu s „Outer Space Treaty“

Nekonfliktnost činností:  národy dohody se zavazují předcházet škodlivému rušení a podporovat zásadu náležitého respektování, jak to vyžaduje „Outer Space Treaty“

Orbitální úlomky: Země dohody se zavazují k plánování bezpečné likvidace úlomků ohrožujících Zemi

Podle plánů by se měli k dohodě připojit v budoucích letech i další země a národy. V budoucnu by tak měla vzniknout, podobně jako ve Star Wars, jakási Unie národů, které budou respektovat jeden společný řád zásad a postupů, aby nedocházelo k vesmírným bitkám.

Zdroj: The Verge.com