Foto: Freepik

Petr Vaněček, spolugenerální ředitel AURES Holdings, se za dobu svého působení v automobilovém průmyslu setkal s mnoha výzvami. Od svého jmenování do vedení největšího prodejce ojetých vozů ve střední Evropě v roce 2024 se však jeho pozornost soustředí na digitalizaci a využití umělé inteligence (AI). Tento technologický posun má za cíl zvýšit efektivitu prodeje a zlepšit zkušenost zákazníků.

AI a její role v optimalizaci prodeje

Stěžejní roli hrají pokročilé technologie jako strojové učení a analýza velkých dat. Tyto nástroje umožňují společnosti optimalizovat ceny a předvídat tržní trendy, čímž zlepšují přesnost a rychlost obchodních rozhodnutí.

Prvním krokem je robotické skenování nových nabídek na trhu. Algoritmy pak validují inzeráty a aplikují kritéria týkající se cen a likvidity, což umožňuje rychlou identifikaci výhodných příležitostí pro nákup vozů, nejen v Česku, ale i v Německu a dalších zemích. Tento systém zefektivňuje nákupní proces a optimalizuje distribuci vozů mezi trhy.

Efektivní prodej s pomocí AI

Umělá inteligence také usnadňuje prodej vozů. Alokační model zajišťuje, že vozy zakoupené například v Německu jsou prodány tam, kde je to nejvýhodnější, ať už jde o Prahu, Ostravu nebo Slovensko. Tím se zvyšuje ziskovost a zrychluje obrat vozů. AURES Holdings prodává 71 % aut jinde, než kde je vykoupí, což svědčí o efektivitě tohoto modelu. Tým Data science, čítající téměř 50 odborníků, se zaměřuje na robotické vyhledávání, naceňování a dynamické modely cen.

„Umělá inteligence a big data jsou klíčové pro naši schopnost rychle reagovat na změny trhu a poskytovat lepší služby zákazníkům,“ říká Petr Vaněček o AI v AAA Auto. Díky těmto inovacím může AURES Holdings lépe předpovídat poptávku a přizpůsobit nabídku vozů aktuálním potřebám trhu. Interní software analyzuje trh každou minutu a vyhodnocuje dostupné příležitosti, což usnadňuje rozhodování o přesunu vozů mezi zeměmi.

AI v zákaznické podpoře a marketingu

AI technologie nyní píší texty inzerátů a odpovídají na otázky zákazníků v call centrech jednotlivých značek jako AAA Auto, Mototechna a Driverama. „I když jsme vždy kladli důraz na osobní kontakt, AI se ukázala jako velmi efektivní. Testy ukazují, že dosahuje výsledků srovnatelných s nejlepšími operátory. Specifické dotazy stále řeší lidé,“ uvádí Petr Vaněček. Právě Petr Vaněček vede s Karolínou Topolovou Aures Holdings.

Vaněček, který před 25 lety začínal v call centru AAA Auto, zdůrazňuje, že AI výrazně zlepšila operace call centra. Technologie rychle identifikují a zpracovávají nové inzeráty, což zvyšuje rychlost reakce na tržní příležitosti. AI také lépe rozumí potřebám zákazníků a umožňuje rychlejší reakce na tržní změny. Nicméně, jak Petr Vaněček zdůrazňuje, i přes technologický pokrok je lidský faktor v komplikovanějších situacích nenahraditelný.

Budoucnost prodeje aut podle Petra Vaněčka

Podle Petra Vaněčka je budoucnost prodeje aut neodmyslitelně spojena s umělou inteligencí. AI nejen zvyšuje efektivitu a rychlost procesů, ale také výrazně zlepšuje zákaznickou zkušenost. S pokračujícím vývojem těchto technologií lze očekávat další inovace, které posunou hranice možného v automobilovém průmyslu. Petr Vaněček v podcastu dále hovoří o dalším směrování umělé inteligence, stejně jako o její integraci do společnosti.