Foto: Freepik

V kosmickém vakuu není přítomna konvekce, která na Zemi odvádí přebytečné teplo. To vede k akumulaci tepla v určitých částech satelitů. Nový rám od ESA obsahuje teplovodné trubičky, které efektivně odvádějí přebytečné teplo pryč, a tím chrání elektronické komponenty před přehřátím.

Teplovodné trubičky fungují na principu uzavřeného okruhu, který je inspirován lidskými potními žlázami. V trubičkách cirkuluje čpavek, který se při zahřátí odpařuje a přenáší teplo do chladnější části satelitu, kde kondenzuje a proces se opakuje. Tento systém umožňuje efektivní tepelný management.

Foto: Freepik

Rám má nezvyklý organický vzhled, což je důsledek designového procesu známého jako topologická optimalizace. Tento proces využívá počítačové výpočty k umístění materiálu pouze tam, kde je skutečně potřebný, což připomíná růst větví na stromě. Topologická optimalizace v kombinaci s 3D tiskem umožňuje plně využít možnosti moderní výroby.

Tento inovativní chladicí rám byl vyvinut experty z ESA ve spolupráci s belgickou firmou EHP. Projekt, nazvaný „Posouzení využití pokročilé výroby ke zlepšení a rozšíření schopností kosmického hardwaru“, byl podpořen programem ESA pro obecnou podporu technologií. Tento program má za cíl podporovat rozvoj nadějných technologií a produktů, které mohou najít uplatnění v kosmonautice.

Zdroj: ESA.int (odkaz)