Foto: Freepik

Elektronický podpis nahrazuje klasický ruční podpis, umožňuje ověření totožnosti podepisující osoby, podporuje digitalizaci a usnadňuje komunikaci s úřady, firmami i mezi jednotlivci. Přestože výrazně šetří čas a zjednodušuje mnoho úkonů, není zatím v ČR široce rozšířen. Průzkum provedený firmou Software602 ve spolupráci s Ipsos ukazuje, že zkušenost s digitálním podpisem má pouze 49,8 % Čechů.

Typický uživatel – mladí lidé z malých obcí

Využívání elektronického podpisu se zvyšuje s klesajícím věkem. V nejstarší skupině respondentů (54–65 let) má s elektronickým podpisem zkušenost jen 44,3 % dotázaných, zatímco v nejmladší skupině (18–26 let) je to již 65,5 %. Zajímavé je, že nejčastěji elektronický podpis využívají obyvatelé malých obcí do 1 000 obyvatel (55,3 %), zatímco v největších městech nad 100 tisíc obyvatel jej používá jen 45,9 % respondentů. Tento rozdíl může být způsoben menší dostupností úřadů a pošt, kde lze ověřit ruční podpis.

Hlavní překážky – nezdravá láska k tisku a málo informací

Navzdory schopnosti elektronického podpisu nahradit klasický podpis, téměř 68 % respondentů stále tiskne dokumenty k podpisu. „Tisk dokumentů kvůli podpisu je nejen neekologický, ale také zpomaluje jejich vyřizování, protože papírové dokumenty jsou nakonec digitalizovány,“ říká Richard Kaucký, spoluzakladatel společnosti Software602, která se specializuje na digitalizaci procesů.

Průzkum rovněž odhalil, že 38,5 % respondentů neví, jak dokument elektronicky podepsat, a více než pětina (21,1 %) uvedla, že nemá potřebné technické vybavení. Ve skutečnosti ale většina z nich neví, že elektronicky lze podepisovat i z tabletu nebo chytrého telefonu. Osm z deseti respondentů (79,6 %) by uvítalo více informací o elektronickém podepisování.

Podepsat.Online – podpis zdarma na pár kliknutí

Projekt Podepsat.Online od společnosti Software602 si klade za cíl zlepšit informovanost české veřejnosti. Na stránce Podepsat.Online najdou zájemci klíčové informace o elektronickém podpisu, často kladené otázky, instruktážní video a možnost podepsat jakýkoliv dokument v pěti jednoduchých krocích. Stránka také umožňuje zaslat dokument dalším stranám, pokud je to nutné. „S Podepsat.Online je možné během několika minut smluvně vyřešit zápůjčku sousedovi nebo nájemní či kupní smlouvu bez nutnosti návštěvy úřadu či pošty,“ uzavírá Richard Kaucký.

Zdroj: tisková zpráva společnosti Software602