Foto: Freepik

Od svých počátků byla fotografie synonymem pro autenticitu a věrohodnost. Bylo to zachycení skutečného okamžiku, nepozměněného a pravdivého. Nicméně, v posledních letech dochází k dramatické změně této definice.

Díky vzestupu umělé inteligence jsme svědky nového přístupu k fotografii. Už nejde jen o zachycení reality, ale o kreativitu, o možnostech, které umělá inteligence přináší. Fotografie jsou nyní upravovány, doplňovány a dokonce i generovány umělou inteligencí, a to přímo na našich mobilních telefonech.

Tento trend je zřejmý zejména ve vývoji chytrých telefonů jako je Pixel od společnosti Google, který nabízí funkce úprav a manipulace s fotografiemi pomocí umělé inteligence. Viceprezident Google, Michiel van Eldik, naznačuje, že jsme na prahu nové éry smartphonů, kde umělá inteligence otevírá dveře k úplně novým zážitkům.

Foto: Freepik

Tímto se mění samotná podstata fotografie. Už to není jen o zachycení reality, ale o tvorbě nových světů a vyjádření kreativity. Fotografie jsou nyní spíše polem pro experimentování a digitální inovace než pouhou dokumentací skutečnosti.

Je třeba si uvědomit, že tato transformace s sebou nese jak výzvy, tak i příležitosti. Zatímco někteří kritici mohou považovat manipulaci s fotografiemi za ztrátu autenticity a věrohodnosti, pro mnohé umělecké tvůrce a amatérské fotografy představuje umělá inteligence nové možnosti pro vyjádření svých vizí a nápadů.

Tento vývoj má také dopady na společnost jako celek. Fotografie jsou často považovány za důkazní materiál ve sporech, ale s možností snadné manipulace se stává obtížnější určit pravdivost obrázků. To může mít dalekosáhlé následky v oblasti informačních válek a mediální manipulace.

Zdroj: SeznamZpravy.cz (odkaz)