Foto: dodáno společností FOFR

Přeprava nadrozměrných nákladů je jednou z nejnáročnějších logistických výzev, se kterými se přepravní společnosti často potýkají. Tyto zásilky, které přesahují běžné rozměry a hmotnosti, vyžadují zvláštní péči a pozornost během přepravy, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a dostatečná ochrana jak pro náklad, tak i pro ostatní účastníky silničního provozu.

Pod pojem nadrozměrné zásilky spadají náklady, které přesahují standardní rozměry a hmotnosti definované přepravcem. Obvykle se jedná o zásilky s větší délkou, šířkou, výškou nebo celkovým objemem. Tyto zásilky mohou být různorodé – od velkých strojů, průmyslových zařízení, až po sportovní vybavení nebo umělecká díla.

Pro efektivní a bezpečnou přepravu nadrozměrných zásilek je klíčové, aby přepravce disponoval vhodnými technickými prostředky a zkušenými pracovníky, kteří jsou schopni zajistit správné nakládání, přepravu a vykládání takovýchto nákladů. Přepravci se často specializují na tento typ přepravy a disponují speciálními vozidly a zařízeními pro manipulaci s nadrozměrnými zásilkami.

Rozšířené možnosti přepravy nadrozměrných zásilek mohou zahrnovat dodatečné služby, jako je přeprava nadměrných nákladů nebo také přeprava ADR (mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných materiálů), možnost zasílání zboží na dobírku, sledování pohybu zásilek nebo speciální pojištění pro nadrozměrné zásilky.

Nadměrným nákladem se pro účely přepravní služby rozumí každá zásilka, která překračuje standardní rozměry. To znamená výšku nad 2,2 metru včetně palety nebo podstavce a součet šířky a délky přesahující 3,0 metru. Platí také specifikace pro maximální délku zásilky, která je stanovena na 6 metrů, maximální hmotnost jednotlivé zásilky omezujeme na 600 kilogramů a celkovou maximální hmotnost zásilek na 1 800 kilogramů. Kromě toho je stanoven maximální objem jedné zásilky na 8 kubických metrů. Tato pravidla jsou důležitá pro zajištění bezpečné a efektivní přepravy.

Je důležité, aby přepravci dodržovali bezpečnostní a legislativní předpisy týkající se přepravy nadrozměrných nákladů a aby poskytovali transparentní informace a služby pro své zákazníky. Bezpečnost přepravy a ochrana nákladu by měly vždy být na prvním místě.

Každopádně zde platí to, co v každém jiném oboru. Zkrátka je dobré kontaktovat nějakého profesionála, který má s danou problematikou bohaté zkušenosti. Právě takovou společností, která vám může pomoci vyřešit tyto problémy, je i společnost FOFR – česká přepravní společnost, která působí na našem trhu již dlouhou dobu.

O společnosti FOFR

Společnost FOFR, vzniklá spojením šesti předních českých společností v oblasti přepravních služeb, přináší na trh novou službu zaměřenou na sběrné přepravy, čímž vyplňuje díru na trhu. Jejich specializací jsou přepravy nadrozměrných zásilek, zásilek podléhajících dohodě ADR a zásilek vyžadujících individuální přístup. FOFR přepravuje zásilky, které nezapadají do nabídky velkých přepravců, a to bez ohledu na jejich velikost. S kompletním servisem zajišťují přepravu od převzetí až po doručení na určené místo, s garancí správného času doručení. S dlouholetými zkušenostmi v českém přepravním systému a celorepublikovou působností, včetně spojení se Slovenskem, FOFR nabízí zákazníkům spolehlivé služby.

Díky spolupráci s osmi silnými regionálními partnery je ověřenou českou společností poskytující vysoce kvalitní služby. Kromě standardních přeprav nabízejí široké spektrum doplňkových služeb, jako je doručování na dobírku, sledování zásilek či potvrzování dodacích listů. FOFR přepravuje dle Všeobecných zasilatelských podmínek SSL ČR a Veřejných přepravních podmínek ČSMAD Bohemia a nezahrnuje přepravu podléhající poštovnímu zákonu.