Foto: Pixabay

Rychlý rozvoj umělé inteligence přinesl do našeho světa nejen technologické inovace, ale také nové etické a filozofické otázky, které se týkají povahy lidské existence a morálních rozhodnutí. V tomto ohledu se umělá inteligence stala předmětem pozornosti i v samotném Vatikánu. Moderní technologie se tu setkávají se spirituálním rozměrem a hledají se cesty, jak je propojit s lidskými hodnotami a morálními principy.

Františkánský mnich Paolo Benanti se stal významnou postavou spojující svět církve s technologickým pokrokem. Jeho role jako poradce pro etiku umělé inteligence ukazuje, jak církev reaguje na výzvy moderní doby. Benanti věří, že umělá inteligence může být jak nebezpečím, tak příležitostí k pokroku, a je třeba s ní zacházet obezřetně a s ohledem na důsledky pro společnost.

Papež František sám ve své promluvě upozornil na potřebu mezinárodní regulace v oblasti umělé inteligence. Je zřejmé, že v době rychlého technologického rozvoje je nezbytné hledat společné normy a principy, které by chránily lidská práva a hodnoty před potenciálními negativními dopady nových technologií.

Foto: Pixabay

Benanti se věnuje jak praktickým otázkám týkajícím se využití umělé inteligence ve společnosti, tak i hlubším filozofickým úvahám o povaze lidského bytí a vztahu mezi člověkem a strojem. Jeho seminář na papežské Gregoriánské univerzitě „Pád Babylonu: Výzvy digitálních a sociálních sítí a umělé inteligence“ ukazuje, že církev se aktivně zapojuje do diskusí o důsledcích technologické revoluce.

Zároveň Benanti varuje před slepým a nekritickým přijímáním technologií. Je třeba si uvědomit, že moderní technologie nemusí vždy dávat smysl a mohou mít nečekané negativní důsledky. Benanti poukazuje na potřebu zachování zdravého rozumu a uvážlivého přístupu k technologickému pokroku.

Benantiho cesta od vášnivého zájmu o technologie k řeholnímu životu a následně k aktivnímu zapojení do diskusí o etice umělé inteligence je inspirativní. Ukazuje, že spojení mezi vírou a technologiemi není nemožné, a že církev může hrát konstruktivní roli v procesu reflexe nad výzvami moderní doby.

Umělá inteligence je výzvou, která klade na lidskou společnost nové otázky a vyžaduje nové přístupy. V tomto procesu je důležité, aby se církev aktivně zapojovala do diskusí o etice a morálních hodnotách, které by měly řídit využívání nových technologií. Benantiho práce ukazuje, že dialog mezi vírou a technologiemi může být plodný a inspirativní pro celou společnost.

Zdroj: NYTimes.com (odkaz)