Foto: Freepik

V dnešní době je umělá inteligence běžným prvkem v podnikání, zejména v oblasti tvorby a úpravy obsahu. Michal Hotmar, marketingový specialista z nábytkářské společnosti RIM CZ, uvádí: „V současnosti využíváme některé nástroje AI v našich marketingových aktivitách, například při tvorbě reklamních textů a grafických prvků.“ Tyto nástroje jsou schopné generovat velké množství obsahu pro sociální sítě a navrhovat efektivní reklamní texty a grafické prvky pro oslovování cílové skupiny.

V oblasti marketingu je umělá inteligence používána často, a to kvůli potřebě neustálé analýzy dat a přizpůsobení se rychle se měnícím tržním podmínkám. Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors, dodává: „Ve Fairy Tailors AI běžně používáme nejen pro rešerše a generování obsahu, ale také v obchodním a náborovém procesu.“

Foto: Freepik

Přestože mnoho firem očekává, že AI jim pomůže zefektivnit procesy, neplánují snižovat počet zaměstnanců. Tomáš Vacek, partner reklamní agentury Contexto, říká: „Neočekáváme personální dopady AI, spíše se těšíme na rozšíření prostoru pro kvalifikovanou práci.“

Umělá inteligence také pomáhá automatizovat rutinní činnosti a uvolňuje čas pro úkoly s vyšší prioritou. Patrik Duda, CEO společnosti Atreon a zakladatel Naughty Harbor, poznamenává: „Cílem je zefektivnit procesy a produkovat více za stejný čas, aniž by bylo nutné propouštět zaměstnance.“

Navzdory obavám z dopadů technologického pokroku na trh práce se ukazuje, že AI a automatizace spíše vytvářejí nové pracovní příležitosti a mění povahu existujících rolí. Jana Večerková, ředitelka projektu Coding Bootcamp Praha, poznamenává: „Umělá inteligence není náhradou lidské kreativity, ale spíše podpůrným nástrojem.“

Umělá inteligence v marketingové komunikaci propojuje umění a technologie. Ondřej Tyleček dodává: „Plánujeme najmout více lidí, kteří dokáží využít AI, ale ta nenahradí lidskou kreativitu. Skutečně výjimečné myšlenky se rodí v lidských hlavách.“ AI tedy slouží spíše jako nástroj, který podporuje lidskou inteligenci a kreativitu, než aby ji nahrazoval.

Zdroj: tisková zpráva CoodingBootCamp.cz, FairyTailors.cz,  Naughty Harbor