Foto: Freepik

Pokrok v automobilovém průmyslu v poslední době otevřel nové možnosti, jakými způsoby vozidla přispívají k ochraně životního prostředí. Elektrická a hybridní auta jsou v této oblasti průkopníky, a to z mnoha důvodů. Jedním z těchto důvodů je možnost získání výhod, jako je například bezplatné parkování na modrých zónách v Praze. Nicméně, jedním z nejzajímavějších benefitů je možnost osvobození od placení dálničních poplatků. Jinými slovy se dálniční známka těchto řidičů netýká.

S rozvojem elektronických dálničních známek v minulém roce se majitelům vozidel naskytly další úlevy. Platí následující pravidla: vozidla s registrační značkou „EL“ jsou automaticky osvobozena od placení dálničního poplatku. To platí pro všechny elektrické, vodíkové, hybridní nebo plug-in hybridní vozy, jejichž emise CO2 nepřesahují 50 g/km. I vozidla bez označení „EL“ se mohou od poplatku osvobodit, pokud splňují určité emisní limity.

Proces žádosti o osvobození je snadný a rychlý. Stačí navštívit webové stránky e-Dálnice, vyplnit formulář a zašle ho na adresu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Ale stojí za to se zeptat, kdo vlastně potřebuje elektronickou dálniční známku? Je třeba ji mít pro motorová vozidla s minimálně čtyřmi koly a s maximální povolenou hmotností do 3,5 tuny. Motocykly a přípojná vozidla jsou z povinnosti vyjmuta.

Kontrola správnosti použití dálničních známek je prováděna policí a celní správou ČR prostřednictvím systému rozpoznávání SPZ vozidel. Pokud je vozidlo přistiženo na dálnici bez platné elektronické dálniční známky, hrozí pokuta až 20 000 Kč. Stejná částka hrozí i za zneužití osvobození.

Kromě SPZ vozidla jsou pořizovány také fotografie, které jsou použity pro ověření platnosti dálniční známky. Tyto fotografie jsou ihned pořízení rozděleny na data a samotný obraz a dále zpracovány pro účely kontroly.

Elektronické dálniční známky, známé též jako e-známky, umožňují řidičům cestovat po zpoplatněných silnicích v České republice. Platnost dálniční známky je možné zjistit snadno prostřednictvím webových stránek edalnice.cz.

Je tedy zřejmé, že elektronické a hybridní vozy přinášejí nejen výhody pro životní prostředí, ale také finanční úspory pro své majitele.