Foto: Coolhousing.net

Serverhousing, známý též jako kolokace, nebo colocation, představuje nenahraditelnou součást moderního IT světa. Poskytuje firmám, organizacím i jednotlivcům možnost umístit své servery do profesionálních a specializovaných prostor – datových center. Tato datacentra poskytují zabezpečené prostředí pro bezproblémový provoz výkonných technologií, včetně chlazení na ideální teplotu 22°C, špičkového připojení k internetu o rychlosti 1 Gbps s nízkou latencí, dvou nezávislých větví elektrické energie a dalších nezbytných služeb.

Situace na trhu s energiemi

V posledních několika letech je situace s cenami elektrické energie velmi dynamická a nepředvídatelná, a právě služba serverhousing na tuto situaci reaguje velmi flexibilně pomocí přesného měření reálné spotřeby elektrické energie serverů, a to již třeba od 50W. Díky tomu lze efektivně optimalizovat náklady dle dané situace. Ovšem velmi záleží na metodě měření.

Metody měření spotřeby a ušetření tisíců korun

Přesné a transparentní měření spotřeby se stalo jedním z klíčových kritérií při výběru rackhostingu nebo housingu serverů. Čím přesnější je měření, tím více klient ušetří. Nicméně některá datacentra v Česku i v zahraničí na tento trend nechtějí slyšet a účtují klientům příkon dle štítkového příkonu daného serveru, nebo jednoduše naměří příkon při jeho startu, kdy server běží na téměř maximální výkon. Výslednou hodnotu poté klientovi vyfakturují. Ovšem reálně takový server spotřebuje daleko méně elektrické energie, a tedy i peněz.

Foto: Coolhousing.net

V Česku se ovšem najdou i opačné případy, které uplatňují zásady transparentnosti a co nejpřesnějšího měření spotřeby. Datové centrum Coolhousing je jedním z nich. Přes 20 let zapojuje servery klientů na tzv. inteligentní zásuvky, nebo v případě rack hostingu na elektroměry. Díky oběma zařízením je nejen možné měřit spotřebu/příkon zařízení od 50W, ale také monitorovat proud a napětí nepřetržitě v režimu 24/7. Naměřené výsledky jsou poté klientům k dispozici prostřednictvím přehledných grafů a tabulek v moderní a detailní klientské administraci.      

Spočítejte si, kolik můžete ušetřit

Coolhousing jako poskytovatel a dodavatel služeb hraje s „otevřenými kartami“ a není jen transparentní v rámci měření spotřeby, ale také ve veřejně dostupných cen na jejich webu, kde je možné si rovnou spočítat na kalkulačce přibližný příkon serveru i celkové měsíční náklady na housing. Díky těmto kalkulačkám si může každý porovnat, zdali je jeho rack housing nebo server housing skutečně výhodný. 

Variabilita serverhousingu 

V datovém centru Coolhousing se specializují nejen na klasické rack servery. Prostory tohoto telehousu jsou přizpůsobeny i na tower servery, a to všech možných velikostí a typů. Coolhousing má zkrátka se skvělou a rychlou technickou podporou řešení pro každý typ serveru. A v případě potřeby dalších i individuálních služeb je technický tým DC rovněž připraven pomoci. Ať už se jedná o BGP tabulky, propagaci AS, satelitní služby, licence, VPN, firewall, geografickou redundanci, nebo správu serverů.