Foto: Freepik

Investiční zlato se stává stále důležitějším prvkem v portfoliích investorů, a to zejména díky inovacím v oblasti výroby a zabezpečení. Jedním z předních výrobců investičních zlatých slitků je rafinérie Argor-Heraeus, která vyniká v zajištění ryzosti a původu zlata. Je zajímavé, že mezi špičkovými investičními zlatými slitky se vynikajícím způsobem prosazují švýcarské zlaté slitky s hologramem.

Tyto zlaté slitky představují průlom v zabezpečení autentičnosti. Hologram, ražený do zadní strany slitku, není pouhým povrchním prvkem; naopak, tvoří nedělitelnou součást samotné zlaté cihličky. To vylučuje možnost odstranění či přenosu hologramu na jiný slitek, což poskytuje kupujícím záruku, že investují do skutečně ryzího zlata.

Výjimečnost těchto slitků spočívá i v holografické technice označované jako Kinebar®, provedené laserem. Kinebar je chráněnou obchodní známkou společnosti UBS (Union Bank of Switzerland) a představuje aplikaci difrakčního bezpečnostního prvku, zvaného kinegram. Podobná technologie se využívá k zabezpečení bankovek nebo cestovních pasů. Giloš, provedený laserem, je označován touto speciální holografickou technikou a představuje další vrstvu zabezpečení. Jeho obraz mění obrys i barvu při lehkém pohybu slitkem, a ve středu grafického symbolu jsou zřetelná písmena A a H.

Zajímavým faktorem je, že hologram je patentově chráněná technologie, kterou nelze snadno kopírovat. Podobně jako pasy vyspělých západních států jsou i tyto zlaté slitky vybaveny technologií, která zajišťuje jejich neduplikovatelnost a autentičnost.

Co se týče finanční stránky věci, investoři mohou ocenit, že zlaté slitky s hologramem nejsou významně dražší než slitky běžné produkce. To znamená, že získávají vrcholovou úroveň zabezpečení za cenu, která nenarušuje příjemné poměry mezi kvalitou a náklady. V Čechách a na Slovensku jsou tyto výjimečné slitky distribuovány společností Zlatovna, což dává místním investorům přístup k této inovativní formě investičního zlata.