Foto: Stabilplastik

Společnost STABILPLASTIK, přední česká firma specializující se na recyklaci plastového odpadu, získala prestižní ocenění Enterprise Europe Network Award 2023 v kategorii „Inspirativní klientská cesta“. Jde o ocenění pozoruhodné cesty společnosti STABILPLASTIK při přeměně recyklovaného plastového odpadu na vysoce kvalitní přepravní palety, což významně přispívá k udržitelnosti a cirkulární ekonomice.

V roce 1995 představil Jan Suchopár, generální ředitel společnosti STABILPLASTIK, svou převratnou vizi vyrábět přepravní palety výhradně ze 100% recyklovaného plastového odpadu. Zpočátku se setkala se skepsí kolegů v českém plastikářském průmyslu, ale osud společnosti nabral dramatický obrat, když v roce 2015 nastoupil Patrik Luxemburk jako obchodní ředitel a tento inovativní nápad prosadil.

„Lidé nevěřili, že dokážeme vyrobit kvalitní výrobky z odpadních materiálů,“ vzpomíná Jan Suchopár. „Dokázali jsme jim, že se mýlili, ale byla to dlouhá cesta,“ dodává Patrik Luxemburk.

S neochvějným odhodláním, odolností a podporou místních i mezinárodních partnerů se vizionářský koncept vyvinul v prosperující podnik. Závazek společnosti k udržitelnosti a inovacím nyní získal ocenění Enterprise Europe Network Award 2023.Stabilplastttat

Foto: Stabilplastik

Síla partnerství

Patrik Luxemburk zdůraznil klíčovou roli silného partnerství při realizaci jejich vize a uvedl: „Abyste proměnili dobrý nápad ve skutečnost, potřebujete silného partnera – profesionály se znalostí mezinárodního trhu, kteří vám pomohou naplnit váš obchodní potenciál a najít správné příležitosti pro váš produkt.“

Klíčovou roli sehrálo partnerství mezi společností STABILPLASTIK a Technologickým centrem Praha (TC Praha), které je jedním z lokálních partnerů sítě Enterprise Europe Network a zároveň koordinátorem sítě pro ČR. Silvia Jirásková, zástupkyně TC Praha, vyhodnotila partnerství jako „dokonalou shodu“ a ocenila progresivní přístup Patrika Luxemburka. Prostřednictvím Enterprise Europe Network byl STABILPLASTIK představen dánské společnosti Nortech Solutions, která se specializuje na udržitelná logistická řešení. Společně vyvinuli „zelenou paletu“ – plně recyklovatelnou plastovou paletu, která si získala značnou pozornost a zájem. Jeppe Mølvadgaard, generální ředitel Nortech Solutions, vyzdvihl vzájemné výhody jejich spolupráce: „Díky této spolupráci roste náš obrat i počet zaměstnanců.“

„Úspěch společnosti STABILPLASTIK je nejenom výsledkem skvěle fungující spolupráce se společností Nortech Solutions, ale také neúnavného úsilí zakladatelů firmy. Jejich byznys i denní firemní provoz je postaven na zásadách udržitelnosti. Zakladatelé šíří osvětu a prosazují principy oběhového hospodářství. To, že se nám povedlo propojit STABILPLASTIK a Nortech Solutions a tím přispět k rozvoji smysluplného byznysu s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, nás nesmírně těší,“ dodává k této klíčové spolupráci Silvia Jirásková.

Foto: Stabilplastik

Toto plodné partnerství také vedlo k významné dohodě se společností Svenska Retursystem, klíčovým hráčem v oběhovém systému pro švédský potravinářský průmysl. STABILPLASTIK poskytl 25 000 palet vyrobených na zakázku, díky čemuž přes 650 000 kilogramů plastového odpadu neskončilo na skládce a výrazně se tak snížil ekologický dopad.

Inovativní palety společnosti STABILPLASTIK, které vydrží minimálně sedmkrát déle než dřevěné palety, pomohly zachovat více než 350 hektarů lesů a přispěly k tvorbě kyslíku a snížení produkce CO2. Společnost také do výroby palet začleňuje i plastový odpad z provozů Svenska Retursystem a vytváří tak účinný cirkulární systém.

Pozoruhodnou spolupráci, kterou umožnila síť Enterprise Europe Network, ocenili mimo jiné ministryně životního prostředí Švédského království a komisař EU pro životní prostředí, oceány a rybolov během setkání ve Stockholmu v dubnu 2023 na společném setkání ministrů životního prostředí EU.

Enterprise Europe Network Awards 2023

STABILPLASTIK byl oceněn na ceremoniálu Enterprise Europe Network Awards 2023 v Bilbau ve Španělsku. Toto uznání dělá ze společnosti lídra v cirkulární ekonomice v České republice i v celé Evropské unii.

„Ocenění pro STABILPLASTIK je pro trh jasným znamením důležitosti recyklace materiálů, která pomáhá podnikům stát se udržitelnějšími a chránit přírodu pro další generace,“ poznamenal Patrik Luxemburk.

Jakub Boratynski, ředitel pro Networks & Governance, z generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, vysvětlil: „Tato ocenění představují některé z nejlepších příkladů služeb podpory podnikání, které nabízí Enterprise Europe Network společnostem, jež chtějí využít výhod jednotného trhu. Za posledních třicet let jednotný trh nejen zjednodušil každodenní život občanů a podniků, ale také vytvořil pracovní místa a hospodářský růst v celé EU. Síť je nepostradatelným nástrojem pro řešení výzev, kterým naše společnosti každý den čelí při podnikání v Evropě. Jsme hrdí na tvrdou práci, kterou členové Enterprise Europe Network vložili do pomoci firmám v tomto těžkém období. Chceme podporovat více takových společností v celé Evropě, aby plně využívaly výhod jednotného trhu, staly se udržitelnějšími a digitálnějšími, vytvářely nová obchodní partnerství, inovovaly a expandovaly do zahraničí.“

Jean-David MALO, ředitel Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA), řekl: „Od svého založení před 15 lety tu Enterprise Europe Network je, aby podporovala evropské malé a střední podniky v rychlejším růstu díky podpoře na míru, novým obchodním partnerstvím a přístupu k financím, stejně jako v maximálním využívání příležitostí na jednotném trhu. Firmy, které se účastní těchto ocenění, jsou dobrými příklady inspirativních klientských cest z více než čtyř milionů společností, které od vzniku Enterprise Europe Network získaly podporu. Toto ocenění je příležitostí k oslavě excelence Enterprise Europe Network a uznání některých z nejlepších příkladů evropských malých a středních podniků a podnikatelů, kteří úspěšně těžili ze služeb sítě.“

Video o spolupráci najdete zde.

STABILPLASTIK v číslech

● Palety vyrobené společností STABILPLASTIK mají podle hodnocení životního cyklu (LCA) od Vysoké školy chemicko-technologické v Praze o 77 % nižší dopad na životní prostředí ve srovnání s paletami dřevěnými.

● STABILPLASTIK ročně recykluje až 4 miliony kilogramů plastového odpadu stoprocentně bezodpadovým procesem.

● V roce 2022 STABILPLASTIK prodal více než 130 000 plastových palet, díky čemuž 3,5 milionu kilogramů plastového odpadu neskončilo na skládkách či ve spalovnách.