Foto: Freepik

V dnešní době se mnoho národů i technologických společností snaží brát ohledy na životní prostředí. Díky tomu se ve společnosti rozrůstá trend zaměřený na výměnu klasických automobilů za elektromobily. Ty jsou pak velice často předmětem různých debat, protože při samotné jízdě sice nevylučují žádné emise, nicméně pro jejich nabití je zapotřebí samozřejmě elektřina, která mnohdy bývá z uhelných elektráren.

Při vzrůstajícím počtu elektromobilů pak nejde jen o navýšení množství vyrobené elektřiny, ale také o navýšení počtu továren, kde se elektromobily vyrábějí. Současný americký prezident Joe Biden je velkým zastáncem toho, aby se fosilní paliva přestala zcela používat. Kvůli tomu se u města De Soto v Kansasu vystavěla nová továrna Panasonic pro výrobu baterií pro elektromobily za 4 miliardy dolarů.

Foto: Freepik

Samotná továrna však potřebuje ke svému provozu 200 až 250 megawattů. V konečném důsledku tak bude tato továrna muset být zásobena z uhelné elektrárny u města Lawrence v Kansasu. Vzniká tak celkem paradoxní situace, kdy pro výrobu ekologických elektromobilů je zapotřebí mít uhelné elektrárny.

Uhelná elektrárna pak má několikanásobně větší emise, než by tomu bylo při provozu automobilů na fosilní paliva. Z tohoto pohledu by dávalo smysl přejít na obnovitelné zdroje, až bude lidstvo schopno získat i dostatek energie z obnovitelných zdrojů pro výrobu a nabíjení elektromobilů.

Jinak hrozí, že provoz a výroba elektromobilů vyprodukuje větší emise, než současné automobily na fosilní paliva s katalyzátorem. V praxi tak zůstává jako jeden z hlavních zdrojů energie uhlí. Nezbývá než dál hledat nějakou vhodnou alternativu, kterou by mohlo lidstvo využít.

Zdroj: wdbo.com (odkaz)