Foto: Freepik

Co je SIPO

SIPO (Sdružená platba) je služba poskytovaná Českou poštou, která umožňuje klientům sdružit všechny své pravidelné platby do jedné jediné platby. Tato služba vám poskytuje přehledné řešení pro správu a úhradu vašich opakujících se plateb, jako jsou nájem, energie, telefon, pojištění, předplatné novin a další. SIPO vám také zajišťuje potvrzení o uhrazených platbách a poskytuje vám možnost jednoduchého nastavení a změny plateb.

Jak si založit SIPO

Pro založení SIPO postupujte podle následujících kroků:

 1. Navštivte libovolnou pobočku České pošty.
 2. Předložte svůj doklad totožnosti, například občanský průkaz.
 3. Oznámte úředníkovi, že chcete zřídit SIPO.
 4. Vyplňte příslušný formulář a poskytněte potřebné údaje.

Po zřízení SIPO obdržíte Spojovací číslo, které budete potřebovat pro nastavení plateb u vašich dodavatelů služeb.

Jak zrušit SIPO

Pokud se rozhodnete zrušit SIPO, můžete to provést tímto způsobem:

 • Navštivte libovolnou pobočku České pošty.
 • Informujte úředníka, že chcete zrušit službu SIPO.
 • Dodatečně proveďte změny u vašich dodavatelů služeb ohledně platebního způsobu.

Co můžete zahrnout do služby SIPO

SIPO vám umožňuje zahrnout do jedné platby všechny vaše pravidelné platby, včetně:

 • Nájemného

 • Účtů za energie (elektřina, plyn, voda)

 • Telefonních a internetových poplatků

 • Pojištění

 • Předplatné novin a časopisů

 • Další opakující se platby

Výhody služby SIPO

SIPO (Sdružená platba) od České pošty přináší klientům řadu výhod a užitečných funkcí, které usnadňují správu a úhradu pravidelných plateb. Zde jsou hlavní výhody, které SIPO nabízí:

 1. Jednoduchost a pohodlí: SIPO vám umožní sdružit všechny vaše pravidelné platby do jediné platby. Už se nebudete muset starat o ruční placení různých účtů. To vše znamená méně administrativních povinností a více volného času pro vás.

 2. Přehledné sledování plateb: Každý měsíc obdržíte přehledný rozpis jednotlivých plateb, který slouží nejen jako Platební doklad, ale také vám umožní sledovat, které platby byly uhrazeny.

 3. Eliminace starostí: Po předání požadavku na placení prostřednictvím SIPO vašim dodavatelům, už se nemusíte starat o individuální platby. SIPO zajišťuje, že vaše platby budou pravidelně a správně provedeny.

 4. Flexibilita plateb: SIPO zahrnuje různé typy plateb, ať už se jedná o jednorázové platby nebo pravidelné platby s proměnlivou částkou, jako jsou poplatky za telefonní hovory.

 5. Potvrzení o uhrazených platebách: SIPO vám poskytne potvrzení o uhrazených platebách na požádání. Toto potvrzení můžete dostávat jednorázově nebo pravidelně podle vašich preferencí.

 6. Bez nutnosti internetového bankovnictví: SIPO můžete zřídit a používat i bez nutnosti mít internetové bankovnictví. To znamená, že i ti, kteří nejsou zvyklí na moderní technologie, mohou tuto službu využívat.

 7. Široká dostupnos dodavatelů: SIPO umožňuje úhradu za služby u více než 20 tisíc dodavatelů služeb v České republice. To zahrnuje různé typy platby, jako jsou nájem, energie, telefon, pojištění a další.

 8. Zdarma založení a nastavení: Zřízení a nastavení SIPO je zdarma, což vám umožňuje začít využívat výhod této služby bez dodatečných nákladů.

SIPO vám poskytuje nejen finanční pohodlí, ale také vám ulehčuje životní styl tím, že odstraňuje starosti spojené s placením a správou pravidelných plateb. Přijměte výhody této služby a zjednodušte si svůj každodenní život.

Foto: Freepik

Jak přidat novou položku do služby SIPO

Přidání nové platby do služby SIPO je snadný proces, který vám umožní zahrnout další pravidelnou platbu do vaší jednotné měsíční platby. Zde je postup, jak přidat novou položku do SIPO:

 1. Získání spojovacího čísla: Nejprve musíte mít Spojovací číslo, které jste získali při založení služby SIPO. Toto číslo bude sloužit k identifikaci vašeho účtu.

 2. Kontaktování dodavatele služeb: Obratit se na dodavatele služby, kterou chcete přidat do SIPO (například telefonní společnost, poskytovatele energií nebo pojišťovnu). Informujte je, že chcete začít platit přes službu SIPO.

 3. Předání spojovacího čísla: Dodavateli služby předejte své Spojovací číslo, které jste získali od České pošty při založení SIPO. Toto číslo umožní dodavateli přiřadit novou platbu k vašemu účtu.

 4. Dohoda o platbě: S dodavatelem služby domluvte konkrétní detaily ohledně plateb. To může zahrnovat částku platby, frekvenci platby (měsíčně, čtvrtletně apod.) a další relevantní informace.

 5. Odeslání informací české poště: Někteří dodavatelé služeb mohou předávat informace o vašich platbách České poště přímo. V opačném případě můžete provést tuto změnu prostřednictvím pobočky České pošty.

 6. Potvrzení a sledování platby: Jakmile dodavatel začne provádět platby přes SIPO, budete pravidelně obdržívat potvrzení o uhrazených platbách společně s měsíčním přehledem plateb.

Pamatujte, že každý dodavatel služeb může mít specifické postupy pro přidání plateb do služby SIPO. Je důležité udržovat komunikaci s vašimi dodavateli a zajistit, že jsou všechny platby přesměrovány na váš účet SIPO. Přidání další platby do služby SIPO vám umožní ještě více zjednodušit a efektivizovat správu vašich finančních povinností.

Foto: Freepik

Ceník a nejdůležitější změny od 1. října 2023

V souladu se snahou zefektivnit a přizpůsobit službu SIPO aktuálním potřebám, dochází od 1. října 2023 k několika úpravám v ceníku. Tyto změny reflektují jak snahy České pošty, tak i nové požadavky a zákony platící v oblasti platebního styku.

Zrušení odvolání souhlasu s platební transakcí

Změny v ceníku zahrnují zrušení položky „Odvolání souhlasu Plátce s platební transakcí“. To odráží posun k jednoduššímu a efektivnějšímu procesu, kdy už nebudete moci odvolat souhlas s provedenou platební transakcí.

Úprava ceny za zaslání potvrzení o uhrazených platbách SIPO

Další významnou změnou je úprava ceny za položku „Zaslání potvrzení o uhrazených platbách SIPO poštou“ z původních 15 Kč na nynějších 18 Kč. Tato změna může být způsobena změnou nákladů spojených s poskytováním této služby, neboť si Česká pošta stále klade za cíl zajistit kvalitní a spolehlivé služby.

Zpřehlednění ceníku a zohlednění změn platebním styku

Zároveň s těmito změnami byl proveden upgrade celého ceníku s cílem zpřehlednit informace a zohlednit nové požadavky z.č. 370/2017 Sb. o platebním styku. Důraz je kladen na jasnější prezentaci platebních služeb v rámci služby SIPO.

Výhodná možnost plateb SIPO

Změny v ceníku odráží snahu o kontinuální zlepšování služby SIPO. I přes tyto úpravy zůstává SIPO nadále výhodným nástrojem pro efektivní a spolehlivé provádění plateb a úhrad. Díky novým cenovým pravidlům budete stále moci využívat široké spektrum služeb, které SIPO poskytuje, a to za jasně definovaných podmínek. Tato aktualizace ceníku reflektuje nejen změny ve vašich nákladech, ale také snahu České pošty poskytovat vám co nejlepší a nejpřehlednější služby. Kompletní ceník je pak na oficiálních stránkách sipo.cz.

Závěr

SIPO je výhodnou službou, která vám umožní efektivně spravovat vaše pravidelné platby. Sdružuje všechny vaše účty do jedné jediné platby, poskytuje přehledné potvrzení o uhrazených platbách a eliminuje nutnost ručního placení každého účtu zvlášť. SIPO je snadno založitelný a flexibilní způsob, jak ušetřit čas a zjednodušit vaši finanční správu.

Pokud máte zájem o službu SIPO, stačí navštívit libovolnou pobočku České pošty, kde vám odborný personál pomůže s jejím založením. Využijte této pohodlné možnosti a získejte větší kontrolu nad svými pravidelnými platbami.

Zdroj: SIPO.cz (odkaz)