Foto: Freepik

Kosmická sonda Solar Orbiter možná objevila, co pohání sluneční větry Poprvé byly zachyceny „picoflare proudy“. Víme, že Slunce vyvrhuje sluneční větry, ale původ těchto proudů nabitých částic zůstává záhadou a byl předmětem mnoha studií v průběhu posledních desetiletí.

Snímky zachycené loni přístrojem Extreme Ultraviolet Imager (EUI) na palubě kosmické sondy Solar Orbiter Evropské kosmické agentury (ESA) a NASA však nám možná konečně poskytly znalosti potřebné k vysvětlení toho, co pohání tyto větry. Ve studii publikované v časopise Science popsal tým vědců pozorování velkého množství proudů vycházejících z tmavé oblasti Slunce nazývané „koronální díra“ na snímcích pořízených sondou.

Tým je nazval „picoflare proudy“, protože obsahují přibližně jednu biliontinu energie oproti tomu, co mohou generovat největší sluneční erupce. Tyto picoflare proudy mají délku několika set kilometrů, dosahují rychlostí kolem 100 kilometrů za sekundu a trvají pouze mezi 20 a 100 sekundami. Přesto vědci věří, že mají dostatečnou sílu vyzářit dostatek vysokoteplotního plazmatu, aby byly považovány za značný zdroj slunečních větrů v naší soustavě.

Ačkoli jsou koronální díry dlouho známy jako zdroje tohoto jevu, vědci stále zkoumají mechanismus, jakým plazmatické proudy z nich vycházejí. Tato objava by konečně mohla být odpovědí, kterou hledali po několik let.

Lakshmi Pradeep Chitta, hlavní autor studie z Max Planckova ústavu pro výzkum sluneční soustavy, řekl pro časopis Space: „Picoflare proudy, které jsme pozorovali, jsou nejmenším a energeticky nejslabším typem proudů v sluneční koroně, které nebyly dříve pozorovány… Přesto je energetický obsah jednoho picoflare proudu, který trvá přibližně 1 minutu, roven průměrné spotřebě elektřiny 10 000 domácností ve Velké Británii po celý rok.“

Tým Chitty bude i nadále monitorovat koronální díry a další možné zdroje slunečních větrů pomocí sondy Solar Orbiter. Kromě sběru dat, která nám konečně mohou poskytnout odpovědi o plazmatických tocích zodpovědných za vytváření auror zde na naší planetě, by jejich pozorování také mohlo osvětlit, proč je korona neboli atmosféra Slunce mnohem horká, než je jeho povrch.

Zdroj: Engadget.com (odkaz)