Foto: Pixabay

Vzestup ChatGPT a Bing Chatu vyvolal obavy o pravomocech a vlivu umělé inteligence. Několik významných, ale kontroverzních dopisů a prohlášení varovalo, že umělá inteligence by mohla potenciálně ohrozit lidskou civilizaci. Samotný generální ředitel společnosti OpenAI, Sam Altman, se vydal na světové turné s hlavami států. Diskuze o regulaci umělé inteligence byla hojně rozšířená. Koncept etických nebezpečí spojených s umělou inteligencí byl dostatečně významný, že dokonce i papež cítí potřebu se k němu vyjádřit.

V komuniké vydaném papežovým úřadem se zdůrazňuje „otevřený dialog o významu těchto nových technologií, které jsou obdařeny rozvratnými možnostmi a ambivalentními účinky.“ V souladu s běžnými etickými názory týkajícími se umělé inteligence uvedl, že společnost musí být ostražitá vůči této technologii, aby „logika násilí a diskriminace nezakořenila ve výrobě a využívání těchto zařízení na úkor nejzranitelnějších a vyloučených.“ 

Papež se dokonce krátce zmínil o konceptu „zarovnání“ (alignment), oblíbeném pojmu v komunitě zabývající se umělou inteligencí, který usiluje o „zarovnání“ výstupů umělé inteligence v souladu s pozitivními potřebami lidskosti. „Naléhavá potřeba orientovat koncept a využívání umělé inteligence zodpovědným způsobem, aby mohla sloužit lidskosti a ochraně našeho společného domova, vyžaduje, aby se etická reflexe rozšířila i do oblasti vzdělávání a práva,“ uvádí se v prohlášení.

Foto: Pixabay

Vatikán vydal toto komuniké prostřednictvím Dikasteria pro podporu integrovaného lidského rozvoje, což je oddělení Římské kurie, správního aparátu Svatého stolce a centrálního řídícího orgánu, skrze který papež řídí záležitosti celosvětové katolické církve. Světový den míru je každoroční oslavou míru katolické církve, která se koná 1. ledna každého roku. Tradici zavedl papež Pavel VI. v roce 1967, a papež obvykle využívá této události k důležitým prohlášením ve prospěch lidských práv a míru.

I když úterní prohlášení adresuje aktuální téma, zdá se, že naprosto koresponduje s tradičním postojem Vatikánu k ochraně lidských práv. „Ochrana důstojnosti osoby a zájem o bratrství, které je efektivně otevřeno celé lidské rodině, jsou nezbytnými podmínkami pro technologický rozvoj, který přispěje k podpoře spravedlnosti a míru ve světě,“ uvádí se ve stanovisku.

Zdroj: ArsTechnica.com (odkaz)

Pozn. redakace: komuniké = oficiální sdělení, vyhláška (zdroj)