Foto: Freepik

Výrobou betonu se lidstvo ročně přibližně podílí na produkci zhruba 4,4 miliard tun betonu. Tento proces spotřebuje kolem 8 miliard tun písku (z celkových 40-50 miliard tun používaných ročně), což v některých případech vedlo k akutním nedostatkům této stavební komodity v posledních letech. 

Paralelně s tím vygenerujeme během téže doby zhruba 10 miliard kilogramů kávové sedliny – kávové sedliny, kterou tým výzkumníků z RMIT University v Austrálii objevil jako možnou náhradu za křemičitý písek v procesu výroby betonu, což za určitých podmínek vede k podstatně pevnějším chemickým vazbám než pouhý písek.

„Zneškodňování organického odpadu představuje environmentální výzvu, protože emituje velké množství skleníkových plynů, včetně methanu a oxidu uhličitého, které přispívají k změně klimatu,“ uvedl hlavní autor studie, Dr. Rajeev Roychand z RMIT School of Engineering, v nedávném prohlášení. Upozornil, že jen Austrálie produkuje každý rok 75 milionů kilogramů kávové sedliny, z nichž většina končí na skládkách.

Kávovou sedlinu nelze jednoduše smíchat s běžným betonem, protože by se kvůli svému organickému obsahu nespojovala s ostatními materiály, vysvětlil Dr. Roychand. Aby byly tyto zbytky kompatibilnější, tým experimentoval s pyrolýzou materiálů při teplotách 350 a 500 stupňů Celsia, a poté je nahradil pískem v různých poměrech (5, 10, 15 a 20 procent objemu) pro standardní betonové směsi.

Tým zjistil, že při teplotě 350 stupňů Celsia dosáhl dokonalé teploty, která vedla k „29,3% zvýšení tlakové pevnosti kompozitního betonu smíchaného s kávovým biocharcem“, jak uvedla studie týmu, publikovaná v zářijovém vydání časopisu Journal of Cleaner Production. „Kromě snižování emisí a vytváření pevnějšího betonu snižujeme dopad neustálé těžby přírodních zdrojů, jako je písek,“ uvedl Dr. Roychand.

„Průmysl betonu má potenciál významně přispět k zvýšení recyklace organického odpadu, jako je použitá kávová sedlina,“ dodal spoluautor studie Dr. Shannon Kilmartin-Lynch, postdoktorský výzkumný pracovník na RMIT. „Naše výzkum je v počátečních fázích, ale tyto vzrušující zjištění nabízejí inovativní způsob, jak výrazně snížit množství organického odpadu, které končí na skládce,“ kde by jeho rozklad generoval velké množství methanu, skleníkového plynu 21krát silnějšího než oxid uhličitý.

Zdroj: Engadget.com (odkaz)