Foto: Pixabay

To poskytuje neinvazivní způsob studia volně žijících populací, invazivních nebo ohrožených druhů a bylo použito k monitorování patogenů (SARS-CoV-2, neštovic, obrny, tuberkulózy) ve splaškové vodě. Ale hádejte, čí DNA je také v těchto vzorcích životního prostředí? Ano, naše.

Něco identifikovatelného ve vzduchu

Liam Whitmore je zoolog a ochranář, který studuje zelené želvy. On a jeho kolegové si uvědomili, že se lidská DNA může dostat do výzkumných vzorků a mohl by to být potenciální problém. Proto se rozhodli zjistit, zda by ji mohli najít ve starých vzorcích vody a písku, které si vzali v rámci studie monitorující zvířata a patogeny. A našli ji. Poté se vydali záměrně hledat konkrétní lidské sekvence a ve vzorcích vody, písku a vzduchu objevili řadu genetických oblastí, které by mohly identifikovat původ člověka a náchylnost k několika chorobám. Nešli tak daleko, aby identifikovali jednotlivce, ale poznamenali, že někdo by pravděpodobně mohl porovnat tyto sekvence s veřejnými genetickými daty bez přílišných obtíží.

Tohle není poprvé, co ochranáři museli řešit neúmyslné shromažďování citlivých lidských dat; mikrofony a kamery, které byly nastaveny k výzkumu divoké přírody, také mohou nahrávat lidské hlasy a obrázky. Filtrace dat může částečně zmírnit obavy ohlední ochrany soukromí a souhlasu s poskytnutím DNA. Proto Whitmore a jeho tým odpovědně popsali některé potenciální problémy, stejně jako některé potenciální výhody svých zjištění, aby nedocházelo k tomu, že by to museli vyřešit až později politici, regulátoři a etici.

Výsledky přinášejí otázky týkající se osvědčených postupů pro tyto druhy studií. Ve Spojených státech amerických a v Evropské unii musejí výzkumníci pracovat se zřetelně identifikovatelnými vzorky lidské DNA, nejprve získat souhlas od svého institucionálního etického výboru (což Whitmore udělal) a také získat písemný informovaný souhlas od účastníků. Avšak souhlas je nemožné získat, když je DNA neúmyslně zachycena v životním prostředí.

Foto: Pixabay

DNA sekvence získané z životního prostředí jsou často uloženy ve veřejných databázích.Mimo byrokratické obavy existuje celá řada zlomyslných způsobů, jak těchto dat lze zneužít. Zločinci je mohou použít pro sledování polohy a monitorování jednotlivců nebo možná ještě víc znepokojující, celých populací, bez jejich vědomí nebo souhlasu. Komerční využití těchto údajů pro sledování a monitorování je téměř nejneškodnějším použitím, které si můžeme představit. Monitorování odpadních vod na přítomnost patogenů se stalo realitou s COVID-19, ale značné právní a soukromí otázky ohledně jejich využití dosud nebyly dostatečně řešeny. Teď, když může být identifikovatelná lidská DNA izolována z vzduchu, je třeba tyto otázky řešit důkladněji.

Jde to využít i lépe

Ale DNA, kterou neustále vylučujeme a zanecháváme všude kolem sebe, by mohla být také využita k dobrým účelům. Stejné monitorování patogenů by mohlo být spojeno s lidskou DNA, která identifikuje náchylné populace, a pomáhat jim tak ochránit se. Genomický „přívětivec“ lidského původu by mohl být využíván ke kontinuálnímu monitorování mutací způsobujících rakovinu, které se objevují a nahromadují během lidského života. Mohl by být použit ke získání genetických informací z nedostatečně zastoupených populací pro genomické databáze, které je dosud nemají, nebo k nalezení dosud neprozkoumaných míst lidského osídlení, která dosud archeologové neodhalili. A vzorky DNA z životního prostředí by mohly být využity k nalezení pohřešovaných osob, jak obětí, tak podezřelých. Dosáhnout těchto výhod při zachování soukromí vyžaduje pečlivé vyvažování.

Natalie Ram, právnička specializující se na oblast práva a ochrany genetického soukromí, ve svém doprovodném článku říká: „Samozřejmě, řešení zločinů je dobrá věc. Ale využíváním neúmyslně vyloučených genetických informací pro investigativní účely riskujeme, že nás všechny postaví do stavu trvalé genetické surveillance.“ Upozornila, že orgány činné v trestním řízení opakovaně prokázaly svůj zájem využít genetické informace získané pro jiné účely, jako je komerční genetické testování a dokonce novorozenecké screeningy. Alespoň v USA „většina nižších soudů se přiklonila k názoru, že jednotlivci nemají ústavní právo na soukromí v DNA, kterou neúmyslně a nevyhnutelně zanechávají při svých cestách světem.“

Zdroj: ArsTechnica.com (odkaz)