Foto: Pixabay

Dark web je součástí internetu, který není přístupný pomocí běžných prohlížečů a vyhledávačů, jako jsou Google či Bing. Namísto toho se jedná o soukromou a anonymní síť, která umožňuje uživatelům skrýt svou totožnost a aktivitu na internetu. Tato síť je založena na technologii Tor (The Onion Router), která funguje na principu přeposílání informací přes několik mezikroků, čímž se ztěžuje sledování uživatelů a umožňuje jim udržet si svou anonymitu.

Na dark webu lze nalézt mnoho nelegálních aktivit, jako jsou obchod s drogami, zbraněmi, kradenými daty, podvodné webové stránky, a dokonce i nájemné vraždy. Tyto aktivity jsou velmi nebezpečné a mohou mít vážné důsledky pro uživatele.

Jedním z největších nebezpečí dark webu je bezpečnost uživatelů. Protože se jedná o anonymní síť, mohou být uživatelé snadno podvedeni, podvedeni nebo napadeni hackerskými útoky. Některé stránky mohou také obsahovat viry a malware, které mohou infikovat počítač uživatele a způsobit mu škodu.

Dalším nebezpečím dark webu jsou obchodování s drogami a zbraněmi. Tyto obchody jsou nelegální a mohou mít vážné následky pro uživatele, včetně vysoké pravděpodobnosti zatčení a následného trestu. Některé drogy, které jsou k dispozici na dark webu, mohou být nebezpečné a dokonce smrtelné.

Podvodné webové stránky jsou dalším nebezpečím dark webu. Tyto stránky mohou vypadat jako legitimní, ale ve skutečnosti jsou vytvořeny k podvodu uživatelů. Mohou například nabízet falešné investiční příležitosti nebo prodej výrobků, které neexistují. Tyto může vést ke ztrátě peněz a dalším negativním důsledkům.

Foto: Pixabay

Na dark webu se také vyskytují stránky, které nabízejí nájemné vraždy a další zločiny. Tyto služby jsou nelegální a mohou být velmi nebezpečné, protože uživatelé nikdy neví, zda jsou opravdu skutečné a jestli se nejedná o policii či jiné úřady, kteří prověřují stránky a zločiny na dark webu.

Je důležité si uvědomit, že ne všechny stránky na dark webu jsou nebezpečné či nelegální. Existují také stránky, které slouží k ochraně soukromí a svobodnému projevu myšlenek, jako jsou například novinářské organizace či aktivistické skupiny. Nicméně je třeba si být vědomi, že vstup na dark web může být spojen s velkým rizikem a je důležité být opatrný a chránit své osobní údaje.

V závěru lze říci, že dark web je anonymní a nebezpečná část internetu, kde se vyskytují nelegální aktivity a podvodné stránky. Tyto aktivity mohou mít vážné důsledky pro uživatele, včetně bezpečnostních hrozeb, ztráty peněz a trestního stíhání. Proto by uživatelé měli být opatrní a chránit své soukromí a osobní údaje. Pokud máte podezření na nelegální aktivity na dark webu, měli byste kontaktovat místní úřady nebo policii a nahlásit je.

Zdroj: CSOonline.com (odkaz)