Foto: Pixabay

Veřejná správa se snaží již od samého počátku propagovat používání datových schránek. Významným krokem je skutečnost, že od počátku roku zavedli povinnost pro podnikatele zřídit si datovou schránku. Ta má celou řadu výhod – nejenže uživatelé ušetří za posílání doporučených dopisů úřadům, ale také ušetří množství času, který by jinak museli čekat ve frontách.

Nyní se ale mohla řada uživatelů po právu znepokojit, protože Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých oficiálních webových stránkách seznam všech uživatelů datových schránek, a to včetně jejich osobních údajů, jako je jméno či kompletní adresa trvalého bydliště. V tomto seznamu jsou všechny společnosti, podnikatelé i nepodnikající fyzické osoby, kterým na jejich žádost byla datová schránka zřízena.

Podle odborníka na kybernetickou bezpečnost, Tomáše Flídra, může být riziko zveřejnění osobních údajů velice individuální. Tomáš Flídr uvedl příklad, kdy se bude jednat o pracovníka tajných či bezpečnostních služeb, tak může být zveřejnění jeho adresy obrovské riziko. Takový člověk by se měl pro ochranu dětí a rodiny požádat o vymazání záznamu.

Naštěstí je zde možnost o výmaz záznamu požádat, a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který by měl případný podnět prošetřit. Podle mluvčí Ministerstva vnitra Hany Malé ještě nikdo o výmaz nepožádal. Tyto osobní údaje jsou prý zveřejněny na základě zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Celý systém i onen seznam je tak v režimu nazývaném opt-out, což znamená, že stát uveřejní všechny údaje a dá možnost uživatelům nechat si konkrétní záznam ze seznamu vymazat. Tomáš Flídr ale uvedl, že by možná byl lepší opačný přístup, tedy opt-in, kdy by si jednotlivci mohli požádat o zařazení do tohoto seznamu.

Zdroj: Novinky.cz (odkaz)