Foto: Pixabay

V tomto případě je to velice jednoduché, protože váš pracovně-právní vztah je upravený nejen pracovní smlouvou, ale i zákoníkem práce, který mimo to, že definuje povinnosti zaměstnance, tak definuje i povinnosti zaměstnavatele. Jinými slovy stanovuje, že zaměstnavatel je povinný vám za smluvenou práci zaplatit smluvenou částku ve smluvené lhůtě.

Pokud zaměstnanec hrubě poruší pracovní morálku, dojde tím k porušení pracovní smlouvy a zaměstnavatel ho může na hodinu vyhodit. Stejné právo má ale i zaměstnanec. Pokud zaměstnavatel dluží mzdu nebo její část po dobu delší než 15 dnů ode dne splatnosti, má zaměstnanec právo podat okamžitou výpověď.

Foto: Pixabay

Datum splatnosti bývá uveden v pracovní smlouvě, ale pro tyto účely se počítá jako datum splatnosti poslední den následujícího po měsíci, za který je mzda určena. V praxi tak mzdu za září musíte dostat do konce října. Pak začíná běžet ta doba, takže pokud mzdu nedostanete do 15. listopadu, můžete podniknout další kroky.

Máte nárok na dvě měsíční mzdy

Pokud důvodem podání výpovědi je nezaplacená mzda, máte ze zákona nárok ještě na další dvě průměrné měsíční mzdy. To vám má vynahradit mzdu za standardní dvou měsíční výpovědní lhůtu, která se zde z důvodu hrubého porušení ze strany zaměstnavatele nekoná.

Důležitým faktem je, abyste výpověď podali vždy písemně, protože výpověď podaná ústně před svědky nemá před soudy a úřady příliš velkou váhu. V ideálním případě ji pošlete poštou a ještě e-mailem, abyste měli důkaz i toho, co doslova jste poslali. Tím, že odejdete, máte samozřejmě možnost najít si práci jinde, abyste neměli případně problémy s placením nájemného a svých nákladů.

Jak získat svou mzdu?

To však samozřejmě neřeší problém s nevyplacenou mzdou, na kterou máte stále nárok. Je doporučováno, abyste zkusili bývalému zaměstnavateli zaslat ještě jeden dopis s výzvou k úhradě s termínem splatnosti a uvedením hrozbu soudního jednání. V případě, že ani po této druhé výzvě neuposlechne, můžete ho dát k soudu a podat na něj žalobu.

I když jsou soudy drahé, nemusíte mít strach, protože tento typ soudních sporů nemůžete prakticky prohrát za předpokladu, že dodržíte veškerá doporučení. Počítejte ale s tím, že zaměstnavatel může zkusit vykonstruovat lež, že i z vaší strany došlo k pochybení na straně vaší pracovní morálky.

Zdroj: Prace.cz (odkaz)