Foto: Pixabay

Stejně jako ve středověku bylo zapotřebí, aby každý rytíř rozuměl svému koni, tak i dnes musí každý řidič rozumět svému autu. Klíčem k úspěchu, alespoň co se týče kontrolek na palubní desce, je umět reagovat na různě barevné rozlišení kontrolek. To je celkem intuitivní, a proto zelená barva označuje problém s funkčností systému, oranžová či žlutá je výstražná a upozorňuje na potencionální problém.

Nejhorší je pak červená, která vám indikuje velice závažný problém. Při rozsvícení kontrolek této barvy je pak nejlepší zastavit a zavolat do servisu a poradit se s odborníkem, protože pokračování v jízdě může v tomto případě být velice nebezpečné. Je samozřejmě lepší o těchto kontrolkách vědět něco více, a proto si nyní představíme jednotlivé barvy podrobněji.

ČERVENÉ KONTROLKY

Není pochyb, že červená barva je výstraha nejvyššího stupně a není radno si zahrávat. Při rozsvícení těchto kontrolek hrozí nejen vážné a trvalé poškození automobilu, ale je zde také riziko dopravní nehody. Po rozsvícení kontrolky této barvy proto musíte bez podmínečně zastavit vozidlo a vypnout motor. V některých případech, pokud jste zkušenější, můžete problém v mnoha ohledech opravit i sami, což je případ otevřených dveří nebo zatažené ruční brzdy. V jiných případech doporučujeme zavolat asistenční službě nebo servisnímu technikovi.

Brzdový systém

I když se jedná o červenou kontrolku, nebývá problém příliš vážný, protože se ve většině případů jedná o neuvolněnou ruční brzdu. Řešení je pak prosté – stačí ruční brzdu uvolnit. Začne-li však kontrolka blikat jde o signalizaci nízké hladiny brzdové kapaliny, která stačí pouze dolít. V případě, že se ale rozsvítí i kontrolka ABS, je rozhodně nutné navštívit servis nebo případně přerušit jízdu. Jen stěží totiž můžete odhadnout závažnost a riziko daného problému.

Chladicí kapalina

U starších automobilů bylo známo, že auto začalo tzv. „vařit“, když mělo nedostatek chladící kapaliny. Po rozsvícení této kontrolky je v první řadě zapotřebí počkat, až auto vychladne. Poté zkontrolujte, zda hladina chladící kapaliny dosahuje alespoň k rysce. Pokud ne, je zapotřebí ji dolít alespoň k rysce. Pokud nemáte s sebou náhradní chladící kapalinu, dolijte to obyčejnou vodou, ale nezapomeňte zajet do servisu, aby vám vodu vyměnili za běžnou chladící kapalinu.

Tlak motorového oleje

Při rozsvícení kontrolky signalizující nízký tlak motorového oleje může být i nenávratně poškozen váš automobil nebo jeho motor. Je tak více než důležité okamžitě automobil zastavit a vypnout motor. Nechte olej vychladnout a stéct zpět do vany a změřte hladinu oleje. Pokud je nízká je nutné olej dolít. Dejte si navíc pozor, abyste použili správný olej, který doporučuje výrobce. V žádném případě se nepokoušejte dojet do servisu nebo k nejbližší pumpě. Pokud olej nemáte a pumpa není v docházkové vzdálenosti, nechte si automobil odtáhnout.

Dobíjení

Zde je problém s vaší autobaterií a jejím dobíjením. V praxi nastalo to, že alternátor vašeho vozu nedokáže vyrábět proud a má poruchu. Je doporučováno při rozsvícení kontrolky vypnout veškeré elektrické přístroje, jako je rádio, klimatizace, displej, atd. Vaše nejbližší cesta pak musí směrovat přímo do servisu. V některých případech se může s touto kontrolkou rozsvítit i kontrolka signalizující teplotu chladící kapaliny. V takovém případě ihned zastavte, vystupte z vozu a zavolejte asistenční službu.

ORANŽOVÉ KONTROLKY

V některých automobilech se vyskytují kontrolky oranžové a v jiných žluté, ale v podstatě představují stejný druh výstražného varování. Informují o možném problému nebo varují, že s auto nemá předepsané vlastnosti. Pokračovat v jízdě se v tomto případě může, ale doporučuje se být obezřetný a při nejbližší možné příležitosti danou závadu vyřešit.

Tlak v pneumatikách

Dnes již všechna auta mají signalizaci tlaku v pneumatikách, a pokud jsou pneumatiky nebezpečně podhuštěné nebo pokud v jedné z pneumatik klesne tlak o více než 25%, rozsvítí se kontrolka. Auto je sice pojízdné, ale s měkčími pneumatikami má jiné jízdní vlastnosti. V případě, že pneumatika je propíchnutá, není jízda samozřejmě doporučována, ale je vhodnější vyměnit pneumatiku za rezervu, která má dle předpisů být nafouklá dle parametrů. Tlak v pneumatikách klesá zvláště v zimním období, ale dohustit se dají na každé benzinové pumpě.

Systém kontroly výfukových plynů

Tato kontrolka je lidově nazývána jako „katalyzátor“ a označuje na závadu týkající se složení emisních plynů. Jde však o poměrně obecnou kontrolku, a tak skutečných příčin může být hned několik od špatné svíčky, přes chybu ve vstřikování do motoru až po poruchu samotného katalyzátoru.

Žhavení

Kontrolku žhavení pak naleznete pouze u dieselových motorů, protože mají vznětový motor a rozsvítí se při každém startování na malou chvilku. Za pozornost stojí, když se kontrolka nerozsvítí vůbec, svítí dlouho nebo začne problikávat. Rozsvícená kontrolka žhavení značí závadu na motoru, a proto je doporučováno co nejdříve zavést auto do servisu.

Filtr pevných částic

Funkce této kontrolky je velice prostá – nová dieselová auta mají integrovaný i filtr pevných částic, který se občas zanese. Jeho zanesení indikuje právě tato kontrolka. V některých případech může automobil omezit výkon vozidla. Pro pročištění tohoto filtru postačí, když zkusíte jet rychlostí 60 km/h na zhruba 2 500 otáček. Variantou je samozřejmě zajet i do servisu.

Airbagy

I tato kontrolka se rozsvěcí běžně při každém nastartování a po chvilce má zhasnout. Svítící kontrolka airbagů proto indikuje například chybějící airbag, což může být po dopravní nehodě běžné. Jestli vám kontrolka nezhasíná ani po opakovaném nastartování, měli byste neprodleně vyhledat servis, protože se jedná o vadu, která v případě dopravní nehody může způsobit i vaši smrt.

Systém ABS

ABS je systém, který je protiblokovacím systémem brzd, takže i jeho závada se týká brzd. Auto je stále pojízdné, ale je doporučena zvýšená opatrnost a přímá cesta do servisu, protože brzdy jsou poměrně zásadní součástí.

ZELENÉ KONTROLKY

V případě zelených kontrolek jde ve většině případů jen o sdělení jakési informace. Nejde tak o žádnou vážnou závadu či problém, ale spíše upozorňují na správnou funkci celého vozidla a nic vám tak nebrání pustit se do jízdy.

Zdroj: Autoweb.cz (odkaz)