Foto: Pixabay

Samostatnou kapitolou je pak zdravotnictví a studium medicíny. Metaverse v tomto oboru nabídne velké množství nových možností ve vzdělávání – od nácviku chirurgických zákroků, až po školení záchranářů nebo kurzy první pomoci. A to vše bez toho, aby byl někdo vystaven nebezpečné situaci. Odstraněním geografických a jiných bariér se navíc zvýší dostupnost studia medicíny a zdravotnického studia. 

Metaverse je novou generací internetu kombinující fyzické a virtuální prostředí. Nabídne poutavé, pohlcující a 3D prožitky. Metaverse by mohl mít skutečný dopad i na digitální ekonomiku. Studie společnosti Analysis Group odhaduje, že pokud by zavádění Metaverse v Evropě rostlo podobným tempem jako kdysi mobilní technologie, pak by za deset let přispěl Metaverse k regionálnímu HDP částkou 440 miliard amerických dolarů.

i Meta zároveň zdůrazňuje, že vývoj metaverzu bude postupný a nebude vybudován ani vlastněn jen jednou společností. Na jeho vývoji proto spolupracuje s odborníky, akademiky, občanskou společností, legislativci a partnery z oblasti průmyslu. Zástupci společnosti Meta doufají, že nová kampaň podpoří další diskuzi a spolupráci napříč odvětvími s odborníky v Evropě i mimo ni.

Zdroj: tisková zpráva společnosti Meta