Foto: Pixabay

Společnost Atos, nejvýznamnější světový poskytovatel externě spravovaných
bezpečnostních služeb, který se zaměřuje na odolnost a ochranu kriticky důležitých prostředků, má rozsáhlé zkušenosti mimo jiné s podporou klientů v sektoru obrany. 

Nyní poskytne své odborné znalosti a zkušenosti alianci NATO, aby si udržela schopnost bránit a chránit svou kritickou infrastrukturu. Atos má bohaté zkušenosti se spoluprací s agenturou NATO NCI. Té v rámci řady projektů poskytla profesionální technické služby při návrhu, zavádění a konfiguraci kyberneticky zabezpečené kritické infrastruktury na různých mezinárodních pracovištích NATO.

Nová zakázka zahrnuje modernizaci dvou klíčových systémů kybernetické bezpečnosti, které jsou součástí strategie odolnosti NATO: systému detekce a ochrany proti průniku do sítě (NIPS) a systému plného zachytávání paketů (FPC). 

V rámci projektu společnost Atos nahradí systémy NIPS a FPC v širším okruhu pracovišť NATO. Tyto dva systémy spolupracují a umožňují Centru kybernetické bezpečnosti NATO, které je součástí agentury NCI, monitorovat sítě NATO z hlediska hrozeb a upozorňovat na závažné problémy. 

Systém NIPS funguje na principu rozpoznávání vzorců a upozorňuje na neobvyklý provoz v sítích NATO, zatímco FPC nepřetržitě zaznamenává veškerou síťovou aktivitu a slouží jako primární zdroj informací pro reakci na bezpečnostní incidenty.

„Bezpečnostní prostředí se neustále zhoršuje s přibýváním nesmírného množství nových digitálních hrozeb. Společnost Atos s potěšením podporuje NATO při modernizaci technologií kybernetické bezpečnosti s cílem zajistit nejúčinnější obranu a chránit tak zájmy této mezinárodní vojenské aliance,“ říká Cyril Dujardin, viceprezident, ředitel pro digitální bezpečnost a náměstek ředitele pro velká data a bezpečnost společnosti Atos.

„Tato modernizace představuje významný krok k udržení naší schopnosti bránit a chránit sítě NATO. Experti zahájí zavádění nových technologií na Nejvyšším velitelství spojeneckých sil v Evropě v září a poté se rozdělí do tří paralelních týmů, které ve velmi krátkém časovém horizontu provedou další implementace v průběhu října,“ uvedl Miles Knight, hlavní projektový manažer agentury NCI.
Cílem projektu je dokončit implementaci nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2023.

Zdroj: tisková zpráva společnosti Atos