Foto: Pixabay

Z našeho pohledu se zdá, že Měsíc je jen velká koule plná prachu, ale to je omyl. Na Měsíci se totiž zcela prokazatelně nachází voda a je jí možná více, než byste čekali. Původ této vody je z několika zdrojů, ale podle nové studie, na které se podíleli i čeští vědci, by část této vody mohla pocházet ze zemské atmosféry.

Na Měsíc by se pak dostala tato voda jednoduše – při průchodu Měsíce zemskou magnetosférou by tam jednoduše napršela. Toto vyhledávání ložisek vody na Měsíci může v budoucnu pomoci při osidlování Měsíce lidmi. Ti by tak nebyli závislí na zdrojích vody ze Země, ale byli by schopni vodu získat z tamních zdrojů.

Foto: Pixabay

Další zdroje vody jsou pravděpodobně komety a asteroidy, kde při dopadech na Měsíční povrch během několika miliard let reagovaly navzájem vodíkové a kyslíkové ionty. Největší množství vody se na Měsíc dostalo při samotném vzniku, kdy do Země narazila protoplaneta a tím vymrštila do vesmíru množství materiálu, který mnohdy skončil na Měsíci.

Podle nejnovější teorie se na Měsíc stále dostává voda ze Země, když Měsíc prolétá v pravidelných intervalech naší magnetosférou. Ta má podobu ohonu komety a právě tímto ohonem Měsíc prolétá každý měsíc a stráví zde několik dnů. Podle výpočtů vědců mohlo tímto způsobem na Měsíc napršet za jeho existenci až 3,5 biliard litrů vody.

Zdroj: CzechSight.cz (odkaz)