Foto: Pixabay

Faktorem při posuzování vyhoření a stresu zaměstnanců je často typ motivace. Programátoři s vnější motivací se pro danou profesi z pravidla rozhodují, neboť byla dobře placená nebo protože ji vnímali jako kariéru, kterou se dá chlubit. Tento typ motivace (vnější) je však obtížné udržet z dlouhodobého hlediska.

„Pro úspěšnou cestu je zásadní, aby lidé věděli, proč tu změnu dělají. Počáteční nadšení z něčeho nového vždycky do určité míry opadne, ale pokud víte, že vaším cílem je práce v zajímavém naplňujícím oboru, tak je to o to udržitelnější motivace,“ říká Jana Večerková, zakladatelka programovacích kurzů Coding Bootcamp Praha.

Vnější motivace a její vlivy

Externě motivovaní programátoři jsou poháněni odměnami jako jsou peníze, chvála a sláva. Méně často se zapojují do vzdělávacích aktivit mimo svůj běžný pracovní den. Nezažívají intenzivní uspokojení z řešení problémů a je obtížnější udržet jejich motivaci. Často dělají jen minimum potřebné k tomu, aby si udrželi zaměstnání. Vyžadují neustálý dohled, řízení ze strany vedení a mají tendenci negativně ovlivňovat dynamiku a morálku týmu. Vnější motivy ovšem vedou k individuálním přínosům a mohou zvýšit produktivitu na pracovišti nebo vytvořit lepší prostředí pro učení ve třídách. Programátor nemusí nikdy pocítit vnitřní motivaci ke studiu / práci, ale vnější faktory, jako je plat nebo jiné formy odměn, ho mohou motivovat k usilovnějšímu výkonu.

Kouzlo vnitřní motivace

„Hodně se mluví o tom, že lidé jsou čím dál více motivováni smyslem své práce, více než ohodnocením,“ říká Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha, www.codingbootcamp.cz.

Programátory s vnitřní motivací k této profesi přitahuje radost z řešení náročných úkolů a jejich výsledků, touha po tom se učit novým věcem a motivuje je mnoho příležitostí k rozšiřování znalostí a dovedností. Zkoumání nových programovacích jazyků a rámců je pro ně odměna ve formě nasycené touhy po vědomostech. Navštěvují konference, přispívají do open-source (program nebo systém s volně přístupným zdrojovým kódem, který tak může každý libovolně upravovat a měnit za účelem vývoje daného nástroje) a za hobby považují programátorské projekty. Všechny tyto věci dělají, protože v každé z nich nacházejí spokojenost.

Efekt vnitřní motivace při učení 

Daniel Pink je novinář a autor knih zaměřených na management, prodej a pracovní výkon. Ve své knize Drive představil autonomii, mistrovství a smysluplnost jako motivační faktory. Autonomie je pocit samostatnosti a sebeřízení. Mistrovství je pocit, že se zlepšuji ve věcech, na kterých mi záleží, tím, že dostávám zpětnou vazbu. Smysluplnost je vědomí, proč něco dělám.

Podle Pinka naše chápání motivace ukazuje, že existuje určitý druh odměny, té vnější, kterou používáme v každodenním životě, s dětmi nebo v práci. Je to odměna „Když…, tak“; když uděláš A, dostaneš B. Jednoduché a jasné. Pink tvrdí, že tyto odměny „když… pak“ jsou užitečné pouze pro jednoduché krátkodobé úkoly a pomáhají nám se soustředit. Tyto typy vnějších odměn však nejsou vhodné pro komplexní činnost. Poskytnutím autonomie, mistrovství a smysluplnosti spouštíme faktory vnitřní motivace. Studenti jsou vnitřně motivováni k učení, když vnímají, že mají vysokou míru těchto faktorů a zapojují se tak do činnosti dobrovolně, a nikoli proto, že jsou kontrolováni zvenčí. Ti, kteří jsou vnitřně motivováni, také vnímají, že náročnost problému nebo úkolu je v rámci jejich schopností.

4 tipy, jak budovat vnitřní motivaci v práci:

Vnitřní motivace obvykle přichází sama. Určitými technikami ji však můžete podpořit a umocnit. Níže jsou uvedeny některé z mnoha způsobů, které vám mohou pomoci zvýšit úroveň vnitřní motivace v práci:

  1. Stanovte si smysluplné cíle

Snažte se v úkolech, které plníte, najít smysluplnost. Pokud dokážete najít smysl své práce, vybudování vnitřní motivace půjde jedná báseň. Snažte se stanovit si cíle, které přispějí ke zvýšení vaší spokojenosti. Můžete si například stanovit osobní cíl splnit kvótu, která předčí vaše očekávání. 

  1. Zaměřte se na získávání nových dovedností

„Mnozí studenti říkají, že chtějí změnu práce, protože ta stávající pro ně přestala být jakoukoliv výzvou, nic se v ní neučí a neposouvá je dále. To že se stala rutinou je pro ně ubíjející,“ říká Večerková, zakladatelka kurzů programování  www.codingbootcamp.cz.

Učení se novým dovednostem vám může pomoci udržet si motivaci k práci. Pokud například pracujete v týmu optimalizace pro vyhledávače, zaměřte se na učení nových a účinných způsobů, jak umístit webové stránky na první stránky vyhledávačů. Vaše práce tak bude smysluplnější a získané dovednosti se vám mohou hodit v budoucím zaměstnání.

  1. Pomáhejte svým kolegům

Pokud je to možné, pomozte svým spolupracovníkům s nějakým úkolem nebo projektem. Mnoha lidem přináší osobní uspokojení, když pomohou ostatním s nějakým úkolem. Během tohoto procesu se také můžete naučit nové dovednosti.

  1. Přijímejte doplňkové úkoly a odpovědnosti

Přijímání dalších závazků v práci vám může pomoci dosáhnout většího uspokojení v kariéře. Dokáže vám to rozvíjet si motivaci k dalšímu učení a snaze uspět. „Zároveň je ale důležité říct, že u ať bootcampistů nebo zaměstnanců, je nutné aby šlo o jejich motivaci vnitřní, která se může dále rozvíjet,“ říká závěrem Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

Zdroj: tisková zpráva společnosti Coding Bootcamp