Foto: Pixabay

Sdružení CZ.NIC je oficiálním správcem českých domén s koncovkou .CZ, a jako takové také dohlíží na to, jako stránky jsou na jeho doméně .cz registrované. Koncem minulého týdne uveřejnilo právě toto sdružení zprávu, že jen během dvou dnů zablokovalo 169 domén.

Počet zablokovaných webů tak nyní čítá necelých 800 a jedná se vesměs o dezinformační a podvodné weby. Na seznam zablokovaných domén se můžou webové stránky dostat, když u registrátora domény nejsou vyplněny správné údaje, z rozhodnutí soudu a nebo jsou weby označeny jako dezinformační na základě článku 17 v pravidlech o registraci doménových jmen.

Foto: Pixabay

Sdružení CZ.NIC k tomuto problému publikovalo následující vyjádření: „Nesprávné údaje o držiteli jména domény, z rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení nebo soudu čí na základě článku 17 pravidel registrace jmen domén – tyto a další důvody najdou nyní internetoví uživatelé na stránce se seznamem aktuálně znefunkčněných jmen domén s koncovkou .CZ. Ten nyní čítá necelých 800 záznamů a sdružení ho dnes začalo zveřejňovat na svém webu.

„Smyslem zveřejnění tohoto seznamu je zvýšit transparentnost vyřazování jmen domén z DNS. Soupis z různých důvodů nevyhovujících domén bude pravidelně aktualizován a zájemci v něm vedle těchto záznamů najdou také důvody, proč k blokaci došlo. V tuto chvílí je zablokováno 760 jmen domén, platný seznam vyřazených jmen domén bude generován jednou za hodinu,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.“

Představitelé sdružení CZ.NIC konzultovali tuto situaci s bezpečnostními složkami státu a zablokovali vybraně dezinformační weby, které jsou ohrožením pro naši národní bezpečnost. „Agrese Ruské federace vůči Ukrajině dlouhodobě doprovází dezinformační kampaň v řadě internetových médií, která využívají českou národní doménu. Protože se tyto informace cíleně nezakládají na pravdě a prokazatelně podněcují k šíření vykonstruovaných fám, sdělení a nestability ve společnosti, rozhodli jsme se po konzultacích s nejvyššími představiteli státu tato výrazná dezinformační internetová média zablokovat,“ uvedl Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Foto: Novinky.cz (odkaz)