Foto: Pixabay

V dřívějších dobách byl hlavním komunikačním kanálem mezi lidmi a děním v obci a ve světě městský rozhlasový systém. Tento systém pravidelně pomocí ampliónů informoval o aktualitách v obci, plánovaných akcích nebo jen tak lidem pro radost zněly po celé obci písně různých žánrů.

Smysl tohoto ozvučení není ale jen čistě informativní či zábavný, ale především také bezpečnostní. Vždy, když hrozilo nějaké přímé nebezpečí obci a jejím občanům, byli o tom občané včas informováni právě tímto veřejným rozhlasem. To se osvědčilo i v novodobých dějinách, kdy jsme zažili silné vichřice, tornádo nebo také povodně. Dalším příkladem může být i současný stav na Ukrajině, kdy nefunguje internet, elektrika, voda, ani mobilní sítě a veřejný rozhlas je jediný způsob, jak informovat občany o dalším útoku či aktualitách.

Ať si to uvědomujete nebo ne, je i v dnešní době tento systém zapotřebí a na některých místech je buď zastaralý nebo chybí. Veřejný rozhlas přitom neužijí jen obce, ale také řada veřejných míst, jako jsou vlaková nádraží, autobusová nádraží nebo sportovní stadiony. Umíte si představit fotbalový zápas bez ozvučení? Nebo vlakové nádraží bez hlášení o přijíždějících vlacích a jejich zpoždění?

Foto: Pixabay

Bez ozvučení by se spoustu věcí změnilo na chaos. Jedna věc je mít ozvučení, ale druhá věc je mít kvalitní ozvučení, aby to na fotbale nevypadalo jako na nádraží, kde pouze slyšíte: „Spěšný vlak ….. má ……. minut …. ždění.“ Zkrátka je zapotřebí dbát i na kvalitní drátový rozhlas pro města a obce, ale samozřejmě i pro další veřejná místa.

Z tohoto důvodu je zapotřebí se obrátit na skutečného odborníka, který vám zajistí kompletní dodávku, montáž i servis, protože je většinou mimo možnost obcí a subjektů zařídit si to svépomocí. Jednou z nejstarších firem na našem trhu, která se zabývá přesně touto problematikou, a to již od roku 1994, je firma EL-MIK. Tato firma se zabývá nejen ozvučovací technikou, ale zabývá se i zřízením telefonních ústředen, kamerových systémů a mnoho dalšího.