Foto: Pixabay

Všichni již vědí, že Ruská federace má ráda kompletní přehled o tom, co se na jejím území odehrává a také chce mít plnou kontrolu nad tím, jaké informace se dostávají prostřednictvím online médií a sociálních sítí k jejím občanům. Z tohoto důvodu vydali tamní zákonodárci novou legislativu, která zakazuje společnostem, jako je Meta a Google, zobrazování přesně specifikovaného obsahu.

Právě tyto dvě společnosti mají s tímto zákonem největší problém, protože při množství dat, které každý den zobrazují je velice těžké vyfiltrovat jen ta nezávadná. Vzhledem k tomu, že se jim to nedaří, udělil nově soud v Rusku společnosti Google a Meta rekordní pokutu v celkové výši 2,7 miliard korun s tím, že Googlu připadá 2,2 miliardy korun a Metě 570 000 Kč.

Foto: Pixabay

Není to první soudní spor ze strany Ruska, protože již dříve věřily tamní soudy pokuty pro Google, Facebook a Twitter, ale všechny prozatím udělené pokuty byly výrazně nižší. Google dostal pokutu v takové výši, protože se poprvé neodvíjí od pevně stanoveného sazebníku, ale je odvozena od ročních tržeb společnosti. To je z pohledu zákonodárců spravedlivější, protože menší pokuty nejsou pro takto velkou společnost s miliardovými zisky žádným trestem.

Za opakované porušování tohoto zákona totiž hrozí právnickým osobám pokuta od pěti do deseti procent z jejich ročních tržeb. Tento zákon o pokutách, které se vypočítávají z ročních tržeb, byl v Ruské federaci schválen teprve na konci minulého roku. Za zvlášť závadný a zakázaný obsah se považuje nabádání mladistvých k účasti na nepovolených demonstracích nebo zapojování se mladistvých do volebních diskuzí. Dále se samozřejmě patří i propagace drog, návody na spáchání sebevraždy či dětská pornografie.

Zdroj: Engadget.com (odkaz)