Foto: Pixabay

Robotika je věda, která již od dob románu o Frankensteinovi zajímá celý svět. Spolu s vývojem robotiky se postupně nabízí i otázka, co se stane, až budou roboti jednou natolik vyspělí, že vlastně nebudou jen lidstvu sloužit, ale budou chtít rovnoprávnost a v budoucnu i možná vládnout lidstvu. Tuto otázku si položil již Karel Čapek ve svém díle R.U.R., která dalo celé vědě název.

Nyní byl učiněn další krok kupředu, když vědecké týmy z univerzit ve Vermontu, univerzity Harvard a Tuftsovy univerzity naučili roboty reprodukci. Bylo to tentýž vědecký tým, který zhruba před dvěma lety dokázal vyvinout první živé roboty na světě, a právě tyto roboty nyní naučil reprodukci. Oficiálně se tito roboti nazývají xenoboti a byly vytvořeni z kmenových buněk embryí od africké žáby drápatky vodní.

Celý vývoj prakticky řídila umělá inteligence, která měla za úkol testovat pohybové a kooperativní schopnosti jednotlivých náhodně vygenerovaných 3D shluků buněk. Ty nejúspěšnější shluky pak zkusili v praxi vytvořit mikrochirurgové. Velikost těchto nový živých robotů je pouze milimetr, ale i přes to se skládají ze zhruba tří tisíc buněk.

Nejde pak jen o jakési primitivní jednobuněčné organismy, protože tito xenoboti dokáží provádět i některé úkoly, jako je vyhledávání a přemístění mikročástic. Právě tato vlastnost by mohla jednou být využita v medicíně, kdy byste dostali do krve pomocí stříkačky miniaturní roboty, kteří by vyhledali třeba metastázy či cizí látky ve vašem těle, pohltili je a poté vyloučili z vašeho organismu.

Vývoj se samozřejmě nevyhnul ani xenobotům, proto jejich první generace byla vytvořena jen z kmenových buněk pro srdeční sval a kůži a vědci chtěli otextovat, zda vůbec tento robot bude žít. Ve druhé generaci zkusili vědci přidat i řasinky, pomocí kterých se dokáže robot i pohybovat. Nejnovější třetí generace se pak nově dokáže i rozmnožovat.

Reprodukce neprobíhá tak romanticky, jako je tomu u lidí, ale probíhá tak, že xenobot do svého otvoru nashromáždí několik stovek buněk, ze kterých během pár dní vytvoří nového xenobota. Dle vědecké terminologie se jedná o kinetickou replikaci. Je jasné, že se jedná o úplně první pokusy s živými roboty. Vývoj těchto robotů tak potrvá dozajista ještě dlouhou řadu let. Vždy zde mohou být obavy, že v budoucnu může tento robot „uniknout“ či být zneužit. Koneckonců již nyní se jedná o robota, který je schopen reprodukce a má vlastní umělou inteligenci.

Zdroj: CNN.com (odkaz)