Foto: Pixabay

I když to vypadá, že v Evropě poslední dobou je relativně klid a válečné konflikty jsou spíše otázkou problematiky mezi Čínou a USA, není tomu tak. Nedávno zaslal Christian Schmidt, představitel pro Bosnu při EU, zprávu Organizaci spojených národů, ve které tvrdí, že v Bosně a Hercegovině hrozí bezprostřední nebezpečí rozpadu a je zde i velké riziko vzniku války.

Srbští separatisté již nějakou dobu vyhrožují, že si vytvoří svou vlastní armádu. Tím by ale rozdělili armádu působící v Bosně a Hercegovině na dvě části. Jako důsledek pak bude logicky válka a země by tak musela požádat o navýšení mezinárodních mírových jednotek.

Foto: Pixabay

Doposud měly mírové jednotky v Bosně a Hercegovině pouze 700 mužů s tím, že v této zemi má svou základnu poblíž Sarajeva i NATO. Celá záležitost je pak daleko těžší, protože původní bosenskou válku ukončila až Daytonská mírová dohoda v roce 1995 a ten, kdo je pověřen dohledem nad dodržováním této dohody je právě Schmidt. Do celé záležitosti se pak přimíchalo ještě Rusko, které trvá na odstranění všech vazeb na vysoké představitele Bosny.

Současný prezident Srbska (jedna ze dvou částí Bosny a Hercegoviny), Milorad Dodik, začal veřejně vyhrožovat, že rozpustí současnou národní armádu, kterou pomáhaly budovat mezinárodní složky, a obnoví znovu srbské ozbrojené síly. V praxi by tak donutil bosenskou armádu opustit Srbsko.

Dodik toho chce dle svých slov docílit velice jednoduše – obklíčit bosenské kasárny. Navíc upozornil na skutečnost, že v případě, že by západ chtěl do celé záležitosti nějak zasahovat, je připraven povolat pro bosenské Srby své přátele – Srbsko a Rusko.

Chování Dodika se nedá hodnotit jinak než jako nezodpovědné a může vést k porušení Daytonské mírové dohody a v krajním případě i světové válce, která by stejně jako ta první začala v Srbsku. V případě konfliktu by totiž na jedné straně byli spojenecká vojska západu a NATO a proti nim by zase stálo Srbsko a Rusko. Jedním nerozvážným krokem tak může začít jedna z největších katastrof tohoto století.

Zdroj: Novinky.cz (odkaz)