Foto: Pixabay

Zatímco u nás se zabýváme otázky genderu, kdy se zjednodušeně řečeno někdo narodí např. v mužském těle s mužskou DNA, ale prý se duševně cítí třeba jako žena. Proto prý není vhodné polarizovat společnost na muže a ženy, protože nikdo neví, jako co se zrovna kdo cítí. LGBT komunita nám zkrátka přináší mnoho variant muže a ženy.

V některých zemích je dokonce homosexualita považována za nemoc a její propaganda je trestná. Například v Ruské federaci jsou zastánci modelu klasické rodiny otec, matka a děti. Nyní z tohoto důvodu započal v Rusku soud s Netflixem, kdy ho státní zástupce pro ochranu rodiny obvinil z porušení zákona o tzv. „gay propagandě.“

Foto: Pixabay

Problém prý je v tom, že některý obsah na Netflixu tématicky zařazený do LGBTQIA+ je ohodnocen jako vhodný pro osoby starší 16 let. Ruská zákon však zakazuje šíření propagandy o netradičních sexuálních vztazích mezi osobami mladšími 18 let. V současné době tuto stížnost prověřuje ruské Ministerstvo vnitra.

V případě prokázání obvinění by měla hrozit Netflixu pokuta ve výši 306 000 Kč, což je v poměru k příjmům Netflixu zanedbatelná část. Daleko horší pro Netflix by bylo, že v případě vážného porušení může dojít k zastavení provozování jeho služby. Společnost Netflix prý na začátku listopadu svůj obsah prověřila a nenašla nic závadného.

Ruští úředníci však mohou Netflixu zakázat i streamování některých konkrétních titulů, které zobrazují netradiční sexuální vztahy a sexuální deviace, jako je třeba Padesát odstínů šedi. Na druhou stranu podle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v roce 2017 je diskriminuje tento ruský zákon z roku 2013 komunitu LGBTQIA+ a prý porušuje pravidla evropských smluv a právo na svobodu projevu.

Zdroj: Engadget.com (odkaz)