Foto: Pixabay

I když je objevování vesmíru v plném proudu, je zde stále ještě mnoho otázek, které nejsou zodpovězeny. Jednou z těch hlavních pak je, jak vlastně vznikl vesmír. Podle Bible bylo na počátku Slovo a podle fyziků to byl zase Velký třesk. Proti fyzikální teorii mluví otázka, co bylo před Velkým třeskem, pokud Velký třesk byl na počátku.

Nejnovější teorie kvantové gravitace však říká, že správně není ani jedna hypotéza. Podle této toerie totiž vesmír existoval vždycky a je proto věčný. Jinými slovy je jeho minulost nekonečná. To alespoň tvrdí Bruno Bento, fyzik z univerzity v Liverpoolu. Do svého výzkumu zahrnul i novou teorii kvantové gravitace, která se také nazývá kauzální teorií množin, kde se zkrátka prosto a čas dělí na nespojitá množství časoprostoru.

Foto: Pixabay

Vědecký tým kolem Benta se právě rozhodl použít tento přístup k prozkoumání počátku vesmíru. Z výsledku jejich práce pak jednoznačně plyne, že vesmír zkrátka existoval vždy v nekonečné minulosti a teprve relativně nedávno byl tzv. Velký třesk. Z pohledu vědy je kvantová gravitace pravděpodobně nejvíce frustrujícím problémem, jakému může současný fyzik čelit.

V praxi totiž existují dvě teorie, které popisují vesmír, a tím je kvantová fyzika a obecná relativita. Díky kvantové fyzice jsme jako lidstvo mohli popsat až do mikroskopických částic tři ze čtyřech základních přírodních sil, těmi jsou elektromagnetismus, slabou sílu a silnou sílu. Teorie obecné relativity naproti tomu pomáhá s obecnými otázkami týkající se gravitace. I tak se tato jinak výborná teorie setkává s problémy ve svých výpočtech, a to jsou středy černých děr a otázky týkající se vzniku vesmíru.

VESMÍR MÁ SVŮJ KONEC

Francouzští vědci přišli nedávno s velice odvážnou teorií zabývající se hranicemi vesmíru. Podle nich je totiž daleko pravděpodobnější, že vesmír je trojrozměrný objekt ve tvaru „donutu“. K tomuto závěru je vede fakt, že zkrátka lidstvo nedokáže dohlédnout na konec vesmíru, což nutně neznamená, že by tyto hranice neměl.

Velký třesk se měl odehrát zhruba před 13,8 miliardami let, ale díky velké vzdálenosti k nám prozatím dorazilo světlo z hvězd, které jsou vzdáleny zhruba 46 miliard světelných let. Thomas Buchert, autor studie, dokonce prohlásil velice odvážnou větu: „Vlastně můžeme konstatovat: nyní už známe velikost vesmíru.“ V tuto chvíli jde jen o další hypotézu, kterou bude nutno vědecky prokázat a oficiálně potvrdit. Dalším z faktů, které přiměly Bucherta k zamyšlení bylo, že konečný vesmír daleko více zapadá do schémat a spíše odpovídá výsledkům současného pozorování vesmíru, na rozdíl od hypotézy nekonečného vesmíru.

Zdroj: Denik.cz (odkaz), 21stoleti.cz (odkaz)