Foto: Pixabay

I když je ekologie v poslední době velice populární a všechny velké technologické společnosti se předhánějí v tom, kdo dříve přejde na čistě udržitelné zdroje, některé státy jdou své zelené myšlence vstříc mílovými kroky. Například ve státě Kalifornie byl schválen zákon, kterým se zakáže prodej zařízení poháněných benzínem, a to včetně trávníkového vybavení, generátorů či tlakových myček.

Guvernér státu Kalifornie, Gavin Newson, již dokonce podepsal zákon zakazující prodej veškerých malých motorů na benzin. Dále guvernér stanovil regulátorům termín pro přijetí a uplatnění nových předpisů. V nejzazším termínu vejde zákon v platnost již v lednu 2024. Cílem tohoto zákona je logicky snížení emisí.

Foto: Pixabay

Kalifornie sice zavedla emisní normy již v roce 1990 a emise automobilů skutečně poklesly. Emise z malých motorů však nikoliv. Podle státních představitelů by měl jeden obyčejný foukač listí se spalovacím motorem vyprodukovat za hodinu aktivního používání stejné emise jako Toyota Camry z roku 2017 za 1 100 mil.

Podle statistik je v Kalifornii více než 16,7 milionů zařízení s těmito malými motory. V praxi to však představuje velké problémy, protože nový zákon dopadá na travní sekačky, foukače listí, generátory proudu či pluhy na sníh. Otázkou je, zda existuje vůbec nějaký ekvivalent pro generátor proudu jiný než poháněný motorem na benzin, naftu či plyn. Tento trend bohužel dojde v budoucnu s největší pravděpodobností i do České republiky, avšak v tuto chvíli je to zcela nemyslitelné. Co si myslíte vy?

Zdroj: Engadget.com (odkaz)