Foto: Pixabay

V dřívějších dobách bylo možno slyšet na každém nástupišti metra – „Hele, nezlob se, ale já teď jdu do metra a nebudu mít signál, já ti pak zavolám.“ V praxi šlo o to, že v metru nebyl mobilní signál a díky tomu ani internet.

Před několika měsíci začal magistrát hl. Města Prahy ve spolupráci s operátory a dopravním podnikem pracovat na zavedení mobilního signálu a internetu postupně na všechny linky pražského metra. Nejnovější zprávy hovoří o tom, že linka A je již zcela pokryta internetem, a to i na doposud nepokrytých úsecích ze stanice Skalka do stanice Depo Hostivař.

Foto: Pixabay

Na této trase se pak nalézá pouze jediná stanice bez mobilního signálu, a to je stanice Jiřího z Poděbrad. Tato stanice má však projít rozsáhlou rekonstrukcí a mobilní signál sem bude nasazen až po plánované rekonstrukci.

Spolu s touto stanicí pak je v celém metru jen dalších pět stanic čekajících na zavedení internetu. Jedná se o stanice Střížkov, Prosek, Letňany, Rajská zahrada a Černý most. Další plánovaná linka D pražského metra by měla být pokrývání mobilním signálem již při samotné výstavbě.

Zdroj: Novinky.cz (odkaz)