Foto: Pixabay

AdBlue se v lidové řeči říká „močovina“ a v praxi se jedná o kapalné aditivum, která má za úkol snižovat emise oxidů dusíku ve výfukových plynech. AdBlue se pak skládá z deionizované vody a močoviny, které je zde zastoupena zhruba s třetinovým podílem. Existují však podle odborníků nějaké alternativy, které by mohly AdBlue nahradit až zmizí z trhu úplně?

ČPAVEK

Některé automobily již v dnešní době umějí zpracovat čistý čpavek místo močoviny. Vděčí však za to svému systému inteligentního dávkování, a proto není čpavek vhodný pro všechny automobily. Pokud by však výrobci integrovali tento systém i do dalších modelů, mohlo by to z dlouhodobého hlediska krizi zažehnat. 

Foto: Pixabay

LIDSKÁ MOČ

Lidská moč má zhruba desetkrát nižší koncentraci močoviny, než má kapalina AdBlue. Výjimku však tvoří diabetici, který mají podíl močoviny výrazně vyšší. I lidská moč by v současném stavu nebyla vhodnou alternativou, protože mimo čpavku obsahuje i řadu dalších látek, které tělo vylučuje. Tyto látky by pak zanášely filtr pevných částic. Pokud by však výrobci provedli drobné úpravy na systému filtrování a dávkování, mohla by i lidská moč nahradit AdBlue. Vzhledem k nižší koncentraci by ji však muselo být více. 

ZÁVĚR

Závěrem je nutno přiznat, že neexistuje žádné vhodné řešení, které by se dalo plošně aplikovat. Je to spíše podnět pro výrobce automobilů, aby o nějaké alternativě začali přemýšlet. Není tak vůbec vyloučeno, že za pár let bude stačit „načůrat“ do nádrže nebo že vznikne výrobní linka, která bude transformovat lidskou moč na AdBlue. 

Zdroj: Girteka.eu (odkaz)