Foto: Pixabay

S hologramy se koneckonců můžeme setkat i ve Star Treku, kde jejich holopaluba dokázala přeměnit energii na atomy, a tak vlastně nebyly hologramy pouhou fotoprojekcí, ale skutečně hmatatelnými objekty. Podle vedoucího vývojového týmu, profesora Ravindera Daahiyana, to je obraz nepříliš vzdálené budoucnosti. Místo video hovoru přes WhatsApp si zavoláte jako hologramy a dokonce si budete moci fyzicky potřást rukou a cítit při tom stisk ruky.

V současné době jsou hologramy většinou dvourozměrné projekce, které jsou promítány na rotující vrtulky. Dotknout se takové vrtulky by pak mohlo mít stejný efekt, jako strčit ruku do mixéru. Vývojáři však přichází s novou a bezbolestnou variantou využívající aerohaptickou technologii – jde o proud vzduchu tlačící proti prstům uživatele, který vyvolá v konečném důsledku pocit hmatu.

Nejde navíc ani o teorii, protože již byl představen i funkční prototyp takového dotekového hologramu. Pod 2D projekcí, která vytvářela dojem 3D pyramidy nebo balonu, je umístěn senzor sledující pohyb rukou a prstů uživatele. Senzor je jednoduše napojen na vzduchovou trysku a přes počítač řídí směrování proudu vzduchu na lidské prsty. Dotyk pak přichází přesně ve směru, kde se hologramu chcete dotknout.

V praxi tak jediný hlavní problém byl v algoritmu, který umožňoval vzduchové trysce v reálném čase reagovat na pohyby rukou uživatelů a navíc zkombinovat ideální směr a sílu proudu vzduchu. Jako prototyp posloužil hologram míče, se kterým mohl uživatel běžně hýbat a dotýkat se ho.

Obdobný pocit může mít uživatel virtuální reality, který má speciální helmu a haptické rukavice, které simulují pomocí vibrací. Hologramy by tak mohly být o to realističtější, protože by se obešly bez těchto doplňků.

Nyní se pan profesor chce zaměřit ještě na úpravu teploty proudícího vzduchu, aby uživatelé mohli rozlišovat nejen mezi tvarem a intenzitou vzduchu, ale také mezi jeho teplotou a případně i vůní. V budoucna si tak můžete zobrazit projekci květiny, osahat si ji a přivonět k ní. Vývojáři vidí potenciál svého objevu především v medicíně, ale obávají se jeho zneužití pro pornografický průmysl.

Zdroj: The Conversation.com (odkaz)