Foto: Pixabay

Systém pro rozpoznávání obličejů byl před nedávnem výdobytkem moderních technologií a umělé inteligence. Nyní se spíše zdá, že se ukazuje druhá strana mince. Ukázalo se, že mnozí lidé to cítí jako narušení svého soukromí a zároveň porušení Základní listiny práv a svobod.

K podobnému názoru se nově začal přiklánět i Evropský parlament, který chce schválit odklad zavádění chytrých systémů pro rozpoznávání obličeje. Zároveň prohlásil, že by bylo zapotřebí vydat více restrikcí v souvislosti s aplikací umělé inteligence v řadách bezpečnostních složek a policie.

Foto: Pixabay

Nové usnesení by mělo omezit i tzv. prediktivní policejní dohled. To se snaží analyzovat chování jedinců i skupin obyvatel a na základě získaných dat předvídat jejich chování. Návrh prošel Evropským parlamentem, i když i tento návrh si přirozeně našel své odpůrce a kritiky, kteří chtěli restrikce zmírnit.

V praxi by dle vyjádření zástupců Evropského parlamentu neměla Policie využívat umělou inteligenci nebo podobné chytré systému, dokud nebudou existovat takové technické normy, které jdou ruku v ruce se základními lidskými právy. V žádném případě nemá jít o omezování vývoje umělé inteligence, ale spíše o stanovení podmínek pro její bezpečné využití.

Zdroj: Novinky.cz (odkaz)