Foto: Pixabay

V současné době prochází svět velkými změnami, a to nejen v podobě pandemie koronaviru. Problém začíná být u světových mocností, jejichž vzájemné vztahy se začínají kroutit. Například Čína se rozhodla, že zvýší počet sil pro úschovu jaderných hlavic z 27 na více než 200 a chce je rozmístit tak, aby na ně střely z USA nedosáhly.

Další problém je pak mezi Ukrajinou a Ruskou federací, kdy v nedávné době prohlásil ukrajinský prezident, že se reálně obává vážného vojenského konfliktu, který by mohl přerůst ve světovou válku. Ukrajina proto prosí o vstup do NATO či EU, ale tyto organizace nechtějí prozatím žádosti Ukrajiny vyhovět.

V minulých letech se například Spojené státy americké velice angažovali v Afganistanu, kde chtěli nastolit politický pořádek. V současné době ale došlo v Afganistanu k převratu a moc si vzal Talibán a Spojené státy americké neudělaly v podstatě nic.

Máme tu tak rostoucí napětí a množství vojenských konfliktů, ale na druhou stranu i laxnost ze strany mocností a vlivných organizací. Bezpečnostní odborníci si to vykládají jako možné obavy, že v případě, že by se někdo z nich zapojil do většího konfliktu, přerostlo by to obratem do další světové války.

Je tu i znepokojující vyjádření šéfa britského štábu obrany, generála Sira Nicka Cartera, který v listopadu 2020 při rozhovoru varoval, že pandemie koronaviru a sociální a ekonomická nestabilita, která v současné době ochromuje svět, by mohla vést ke 3. světové válce.

Doslova pak uvedl, že všechny výše uvedené regionální konflikty by jednoduše mohly eskalovat. Soupeřící strany totiž nechápou důsledky a závažnost svého jednání. Podobné varování můžeme nalézt i ve výroční zprávě Českého Vojenského zpravodajství za rok 2019 vydané taktéž v listopadu 2020.

Stojí zde doslova: „V průběhu roku 2019 se svět přiblížil konfliktu jako důsledku narůstající polarizace zájmů, názorů a rozdílných postojů, pokračující proměny dosavadního velmocenského uspořádání, prohlubující se multipolarity a úpadku principů mezinárodního práva. (…) Možný konflikt globálního charakteru, ke kterému svět v současnosti směřuje, je zatím v první fázi své přípravy. Probíhá formování myslí těch, kdo budou schopni a ochotni se do něj aktivně zapojit, a jsou postupně definovány technologické nástroje, kterými by mohl být veden.“

Je však logické, že ne každý konflikt má potenciál přerůst do globální války. Bezpečnostní experti se v minulém roce shodli na seznamu možností vzniku třetí světové války: USA vs. Čína v oblasti Jihočínského moře, Čína vs. Taiwan, Čína vs. Indie, Irán vs. Izrael, Turecko vs. Řecko, Indie vs. Pákistán, Rusko vs. Ukrajina, Arménie vs. Ázerbájdžán. Na závěr je nutné říci, že je při nejmenším podivné, že veškeré mocnosti se straní jakémukoliv většímu konfliktu, protože si právě uvědomují to riziko. Jde možná o ticho před bouří. Každopádně bezpečnostní experti se obávají nejhoršího.

Zdroj: Lidovky.cz (odkaz), idnes.cz (odkaz)

(Tento článek není poplašnou zprávou a jeho účelem není vystrašit čtenáře, ale spíše shrnout politickou a vojenskou situaci včetně aktuálních hrozeb.)