Foto: Pixabay

Nabídka je široká a nyní se dokonce rozšířila o nový okřídlený čip, který svou velikostí nepřekoná zrnko písku. Jedná se o nejmenší doposud vyrobené létající zařízení. Jejich využití pak má být velice široké včetně sledování nejrůznějších nemocí v lidském těle, monitorování znečištění ovzduší či k meteorologickým účelům.

Navíc se plánuje jejich výroba z ekologicky rozložitelného materiálu, aby se zabránilo případnému znečištění životního prostředí. Při návrhu designu vědce inspirovala sama příroda, a tak čip vypadá jako semeno z palmy nebo dalších stromů. Příroda je uzpůsobila totiž tak, aby padaly pomalu a neustále rotovaly, jako helikoptéry tak, aby je mohl zachytit vítr a rozprostřít na co největší vzdálenost.

Za projektem stojí vědecký tým z Northwest University a sami prohlásili, že prý pokořili přírodu a vytvořili ještě dokonalejší tvar a strukturu, jejíž trajektorie je daleko stabilnější a která se pohybuje daleko pomaleji než semeno. Největším problémem pak bylo zachovat zákony aerodynamiky, která funguje jen do určitých rozměrů. Objekty menší než tento čip prý padají k zemi jako koule.

Díky senzorům může mimo jiné monitorovat kyselost vzduchu, kvalitu vody, intenzitu slunečního záření. Dále je také vybaven anténou, aby mohl komunikovat se smartphonem. V tuto chvíli se jedná pouze o koncept a ještě není připraven k ostrému nasazení. Vědecký tým chce ještě zapracovat na různých provedeních a designech. Cílem není vytvořit statický trvalý monitorovací komponent, ale spíše dočasné měřící zařízení, které řeší nějakou konkrétní potřebu po dobu například jednoho měsíce a po měsíci se zkrátka rozloží a bude nutné je nasadit znovu.

Zdroj: Engadget.com (odkaz)